AEC11สาขาบริการ

เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นหนึ่ง จาก big boss ซึ้งไม่เกี่ยวกับงานปกติที่ทำอยู่เลย และด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์ กอปกับไม่ชอบในเรื่องการเมือง การปกครอง จึงทำให้ดิฉันมีปัญหาในเรื่องการทำงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากค่ะ ดิฉันได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทั้งจาก เวบไซค์ และห้องสมุดต่างๆ แต่ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องนี้อยู่เลยแม้แต่น้อยนิด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆได้เลย จึงขอเรียนถามทุกท่านที่มีความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ ช่วยตอบและให้ข้อมูลถือว่าเป็นวิทยาทานแก่ลูกนกตัวน้อย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอข้อมูลพร้อมที่มาของข้อมูลด้วยค่ะ หัวข้อหลัก: 11 สาขาบริการของ Aseans Economic Community 1.ขอบเขต คำจำกัดความ 2.ในยุคโลกาภิวัฒน์ 3.การทำ CSR 4.Coporate Government 5.Construction Engagement 6.ประโยชน์ของการรวม เป็น Asean - EU เปรียบเทียบกันในเรื่องประโยชน์ทางการค้าเสรี 7.SWOT Analysis ของไทย ใครเป็นผู้ทำล่าสุด ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ
not yet answered
Umnad

ใครมีข้อมูล สเป็คตัมความถี่ บ้างครับ