แนะนำให้เปลี่ยนชื่อจาก Login

แนะนำให้เปลี่ยนชื่อจาก Login เป็นชิดตะวัน นะครับ เพราะในบล็อกจะแสดงชื่อว่า login
คำตอบ

ค่ะ เปลี่ยนแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำค่ะ