มีสิทธิ์ได้สัญชาติหรือไม่

หนุ่ม
สวัสดีครับอาจารย์ คือผมมีเรื่องอยากสอบถาม - พ่อ-แม่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งย้ายเข้ามาเมื่อปี 2525 (บัตรใหม่ ยังไม่ได้ไปขอโอนต่างด้าว) - ผมถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - ไม่มีรูปในทะเบียนบุคคล (ใบครอบครัว) แต่ได้ย้ายเข้าในทร.14/1 ของครอบครัวแล้ว (เพราะเมื่อพ่อ-แม่ทำบัตรที่ทางรัฐบาลสำรวจ ผมยังเด็ก เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ถ่าย เพราะบอกว่าจะได้สัญชาติแน่นอน) - ผมเกิดในประเทศไทย(เกิดในปี 2526) ไม่มีสูติบัตร มีแต่หลักฐานการศึกษา (ป.6,ม.3) ไม่ทราบผมจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 23 หรือไม่ ? เพราะมีองค์กรนึงมาสำรวจก่อนหน้านี้นิดนึง และมีรายชื่อผมติด ว่าสามารถร้องขอสัญชาติได้ เลยอยากแน่ใจอีกทีนึงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ และขอรบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับเมล์ด้วยครับ หนุ่ม [email protected]
์Nikon Vongpangmoon

สวัสดีครับผมชื่อ หล้าครับคือผมอยากทราบว่าถ้าพี่ของพ่อผมเปนคนไทยผมมีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยมั้ยครับ

คำตอบ

คำตอบ

๑.สิทธิในสัญชาติไทยอาจเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย และวิธีการได้มาซึ่งสิทธิก็แตกต่างกันตามแต่ธรรมชาติของจุดเกาะเกี่ยวที่มี

๒.เข้าใจตามที่คุณเล่ามาว่า บิดาและมารดาของคุณเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ก็เลยเดาว่า บิดาและมารดาคงอพยพมาจากต่างประเทศไทยใช่ไหมคะ มาจากที่ไหนคะ เป็นคนชาติพันธุ์ใด ? บัตรที่ถือมีชื่อว่าอะไร ? ช่วยสแกนมาดูกัน หรือบอกมาให้ละเอียดหน่อยนะคะ

๓.สิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นสิทธิที่ให้แก่คนเกิดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ อันทำให้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลอัตโนมัติของกฎหมาย นั่นก็คือ ไม่ได้รับการยอมรับว่า มีสถานะเป็น “คนสัญชาติไทย” จึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย

๔.ในกรณีของคุณ หากคุณเกิดในประเทศไทยใน พ.ศ.๒๕๒๖ ตามที่คุณเล่า คุณก็เป็น “คนเกิดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗” ดังนั้น หากคุณจะใช้สิทธิตามมาตรา ๒๓ นี้ และคุณไม่มีสูติบัตรที่ออกโดยอำเภอหรือเขตหรือเทศบาล คุณก็ต้องเริ่มต้นแสวงหาพยานหลักฐานที่ชี้ว่า คุณเกิดในประเทศไทย

๕.คุณเกิดที่ไหนคะ ? ในหรือนอกโรงพยาบาล ? หากเกิดนอกโรงพยาบาล หมอตำแยยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ ? ลองเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยซิคะ  หากจะดี สแกนเอกสารทั้งหมดที่คุณและครอบครัวถือมาให้เราศึกษาก็ดีค่ะ คงดำเนินเรื่องสัญชาติไม่ได้ หากไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองการเกิดในประเทศไทยก่อนค่ะ

๖.นอกจากนั้น หากอยากศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ โปรดอ่านงานเขียนของอาจารย์แหววเกี่ยวกับสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ ดังต่อไปนี้นะคะ

๖.๑.กรณีศึกษานางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ : จากคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยสู่คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑, เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=454&d_id=453

๖.๒.นางสาวเจน : คนสองสัญชาติในสังคมไทย, เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=69&d_id=69

๖.๓.กรณีนางสาวศรีนวล  เสาร์คำนวล :  คนไร้สัญชาติ ซึ่งอ้างว่าเกิดในประเทศไทย แต่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยว่า เกิดนอกประเทศไทย, เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=446&d_id=445

๖.๔.บุคคลผู้ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยและบุตร จะมีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?, งานเขียนเพื่อหนังสือแจกในงานวันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน, เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/228684

๖.๕.ตอบปัญหาเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ วรรค ๑ ของคนถือบัตรเลข ๐, เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12517

๖.๖.ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิเกี่ยวกับมาตรา ๒๓ ของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะตกอยู่ภายใต้มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕, เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

http://learners.in.th/ask/archanwell/9294

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12585

-----------------------------------------------------------------

 

สวัดดีค่ะหนูมีใบเกิดแต่ในใบเกิดระบุว่า ไม่ได้สัญชาติไทย หนูเคยไปขอเปลี่ยนที่เทศบาลแม่สอดเค้าบอกให้รอนี่ก้อสองสามปีแล้วยังไม่ได้เลยมีคนบอกว่าต้องยัดใต้โต๊ะแต่หนูไม่มีเงินแต่มีคนบอกหนุว่าพ่อเป็นไทยลูกต้องเปนไทยจริงหรือเปล่าคะพนักงานก้อบอกว่าเป็นความผิดของพนักงานแล้วทำไมหนูต้องเสียเงินโต้ะคะหนูต้องทำไงดีคะหนูอยู่จ.ระยองแต่เกิดจ.ตราด อ.แม่สอดแล้วหนูสามารถยืนเรื่องที่เทศบาลระยองได้มั้ยคะ (หนูเกิดพ.ศ2534) ขอบคุญค่ะ

Archanwell

โอ๋คะ

ถือบัตรอะไรคะ

มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วยังคะ

หนูไม่ได้ถือบัติอะไรเลยมีแต่ใบเกิดกับทะเบียนบ้านหนูเกิดที่โรงบาลแม่สอดค่ะ

แล้วถ้าหนูจดทะเบียนสมรสกับคนไทยหนูจะสามารถเปลี่ยนสัญชาติจาก ไม่ได้สัญชาติไทย เป็นสัญชาติไทยได้รึเปล่าคะ(หนูอายุแค่18ย่าง19ค่ะแต่ถ้าแลกกับได้เป็นไทยหนูจดได้ค่ะถ้ามันง่ายกว่า(ขอบคุณนะคะที่ตอบหนู)ขอหั้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

แม่เป็นคนไทย แต่หนูถือสันชาติลาว และหนูอย่ากถือสันชาติไทยตามแม่จะได้ไหม่คะ .........ช่วยตอบให้หนูดว้ยนะคะ

Archanwell

แม่ถือบัตรประชาชนหรือคะ

เกิดเมื่อไหร่ ? ที่ไหนคะ ? มีสูติบัตรไหมคะ ?

แม่หนูถือบัตรประชาชนไทยคะแม่หนูอยู่บ้านเลกที่ 33/7 บ้านโครงค้อย ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบล 34170

หนูเกิดที่เขมราฐคะ แต่ หนูไม่ มีสูติบัตรเกิดคะ , โรงเรียนไม่ได้เข้าคะ ตอนนี้หนูมีคอบควาอยู่ที่ลาว ....หนูอยากทราบว่า ถ้าจะตรอด ดีเอนเอ จะได้ไหมคะ แล้วหนูจะได้ถือสันชาติไทยตามแม่ได้ไหมคะ ........ ชวยตอบหนูอิคั้งด้วยนะคะ.....

Archanwell

ไปตรวจดีเอนเอเลยค่ะ

ข้อความที 7 ถ้าหนูจะเอาลูกของหนูถือสันชาติไหยตามหนูจะได้ไหมคะ.......

Archanwell

ถ้าแม่คุณมีสัญชาติไทย คุณก็มีสัญชาติไทย

ถ้าคุณมีสัญชาติไทย ลูกคุณก็มีสัญชาติไทย

ค่ะ หนูอยากทราบ เหมือนกันน่ะค่ะว่า

ถ้าเกิด พ่อ -แม่ ไม่ได้ถือ สัญชาติไทย เเต่ลูกๆเกิดที่ไทยน่ะค่ะ

เเล้วเรียนหนังสือที่ไทย จนจบ ม.6

จะทำไงค่ะ ถึง จะได้ สัญชาติไทย

มีทะเบียนบ้าน มีใบเกิดค่ะ

เกิดที่ โรงพยาบาล เเม่สอดน่ะค่ะ

ยังไงก๊ รบกวน ช่วยติดต่อกลับมาทางเมลล์ ด้วย น่ะค่ะ

[email protected]

ขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูอยากขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ หนูหมดหนทางแล้วไม่มีทางออกแล้วจริงๆ หนูไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป พ่อหนูเป็นชาวพม่าเกิดเมื่อปีพ.ศ.2482 เข้ามาอยู่ในจังหวัดตากเมื่อพ.ศ.2508 ส่วนแม่หนูเป็นกะเหรี่ยงเกิดเมื่อปีพ.ศ.2494 แม่บอกว่าตอนเป็นเด็กเคยอยู่กับป้าคนหนึ่งโดยรับจ้างทำงานบ้านที่แม่สอด และอยู่กับป้าคนนี้จนอายุ10กว่าขวบป้าคนนี้ก็เสีย แม่ไม่มีญาติก็เลยไปรับจ้างทำงานบ้านอยู่กับเพื่อน และต่อมาเพื่อนเลยพามาที่ตัวอ.เมืองตากเมื่อพ.ศ.2516 และได้เจอกับพ่อจนอยู่กินด้วยกัน พ่อกับแม่รับจ้างเฝ้าไร่ ต่อมาเจ้าของไร่พาพ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านเลขที่131 ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง โดยให้เฝ้าบ้านให้เพราะนายจ้างอยู่กรุงเทพฯ และหนูสามคนพี่น้องก็เกิดที่นี่ โดยมีหมอตำแยชื่อนางบุญช่วย อินทราชา ทำคลอดให้ และให้พ่อเป็นคนจดวัน/เดือน/ปีเกิดไว้ คือพ่อกับแม่หนูไม่มีเอกสารหลักฐานเลย ต่อมาพ่อกับแม่ก็ย้ายมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านหนองกระโห้ โดยรับจ้างทำเฟอนิเจอร์ หนู3คนพี่น้องจึงได้เข้าเรียนที่ร.ร.บ้านหนองกระโห้ ซึ่งมีอาจารย์เป็นคนตั้งชื่อกับนามสกุลให้ พี่ชายหนูชื่อนายเจริญ เพิ่มพร เกิดวันที่11 เมษายน2522 หนูชื่อน.ส.จารุณี เกิดวันที่15 สิงหาคม 2528 และน้องชายชื่อนายดำรงฤทธิ์ เกิดวันที่11 ธันวาคม 2529 พี่ชายคนโตเรียนไม่จบป.6เพราะต้องออกมาช่วยพ่อกับแม่ทำงาน หนูกับน้องเรียนจนจบป.6 และไปเข้าเรียนต่อมัธยมที่ร.ร.ถนอมราษฎร์บำรุงจนจบม.3 และเรียนต่อม.4 แต่ก็ต้องออกจากการเรียนกะทันหัน เพราะเมื่อก่อนที่โรงเรียนให้นักเรียนที่เรียนต่อม.4ต้องไปเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างตากควบคู่ไปด้วยถ้าจบก็จะได้วุฒิม.6กับปวช. แต่อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างและเป็นที่ปรึกษาด้วย ได้พูดทวงหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์กับหนู โดยหนูเองได้อธิบายเล่าความเป็นจริงให้ฟังและบอกว่าตอนนี้หนูมีเพียงวุฒิการศึกษาที่ทางโรงเรียนออกให้แต่หลักฐานอย่างอื่นยังไม่มี แต่คำตอบที่หนูได้คือนั่นเป็นเรื่องเป็นปัญหาของหนูยังไงให้นำเอกสารทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนมาให้ก่อนที่จะเรียนจบ ไม่อย่างนั้นทางวิทยาลัยจะไม่สามารถออกหลักฐานให้ได้ เรียนได้เทอมเดียวก็ต้องออกเพราะอาจารย์ทางวิทยาลัยสารพัดช่างท่านได้พูดทวงหลักฐานของหนูเกือบทุกครั้งที่ไปเรียน หนูไม่รู้จะไปหาหลักฐานที่ไหนมาให้ ไม่มีความสุขไม่มีสมาธิที่จะเรียน ทั้งๆที่หนูอยากเรียนจนทุกวันนี้ก็อยากเรียนอยู่แต่หนูทนกับความกดดันไม่ไหวจริงๆ แค่ตั้งแต่ได้รู้ว่าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำคัญอย่างไรมีแต่ความทุกข์ที่เข้ามาเยือนเหมือนคนหล่นโลกเหมือนตายทั้งเป็นเลย หนูตัดสินใจหยุดเรียนมาวิ่งเรื่องขอสัญชาติถ้าได้จะกลับไปเรียนต่อ แต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลย ส่วนน้องหนูไม่จบม.3ก็ออกจากโรงเรียนเพราะรู้ว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยจบมาก็เรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ หนูเคยไปทำเรื่องขอสัญชาติ แต่ทางอำเภอปฏิเสธโดยบอกว่าคนที่จะขอสัญชาติได้ต้องมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยและบอกให้หนูไปต.ม.แม่สอดเพื่อหาหลักฐานการเข้าเมืองของพ่อกับแม่ หรือไม่ก็ไปประเทศพม่าแล้วทำเรื่องโอนสัญชาติมา หนูไม่เข้าใจที่เค้าพูดไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้ต้องทำอย่างไร เพราะตั้งแต่เกิดจนทุกวันนี้หนูยังไม่เคยไปแม่สอดเลย แล้วจะให้หนูไปพม่าได้ยังไงทั้งๆที่พูดภาษาพม่าไม่ได้และฟังไม่รู้เรื่องเลย พ่อกับแม่จะพูดกับพวกหนูเป็นภาษาไทยและไม่เคยสอนภาษาพม่าหรือภาษากะเหรี่ยงเลย แม่เองก็บอกจำไม่ได้แล้วว่าเคยอยู่แม่สอดแถวไหนมันนานมากแล้ว จำได้แค่ว่าตอนเข้ามาในตัวอ.เภอเมืองเพื่อนเป็นคนพามาและแม่ก็ไม่เคยกลับไปที่แม่สอดอีกเลย ส่วนพ่อก็บอกว่าจำบ้านที่เคยอยู่ในพม่าเป็นจังหวัดอะไร แต่ถ้าให้กลับก็ไปไม่ถูกแล้ว เพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยกลับไปที่พม่าเลย ปัจจุบันพ่อของหนูก็อายุมากแล้ว หนูไปที่อำเภอหลายครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้ง เคยมีครั้งหนึ่งทางอำเภอให้นำหมอตำแยและพยานบุคคลไปซึ่งหมอตำแยก็แก่มากแล้วเดินไม่ได้และตาก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอหนูนำหมอตำแยกับพยานบุคคลไปก็ไม่ได้รับความสนใจไม่แม้แต่จะสอบถามอะไรด้วยซ้ำ แต่เมื่อป๊พ.ศ.2547หนูไปอำเภออีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกแต่ทางอำเภอได้แนะนำให้ทำบัตรต่างด้าวแทน แต่พี่ชายกับน้องชายหนูไม่ยอมทำ เพราะเค้าบอกว่าเค้าเป็นคนไทยถึงแม้จะไม่มีหลักฐาน แต่เกิดที่นี่เรียนที่นี่และต้องตายที่นี่ คนที่ทำบัตรต่างด้าวคือคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เค้าไม่ได้เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วจะให้เค้าทำบัตรต่างด้าวได้ไง หนูกับพ่อและแม่ก็เลยถ่ายรูปไว้ที่อำเภอ พอถ่ายรูปเสร็จหนูถามเค้าว่าถ้าทำบัตรต่างด้าวจะกลับไปเรียนต่อได้ไหม เค้าตอบหนูว่าไม่ได้ แต่ถ้าหนูมีหลักฐานพร้อมและสามารถขอสัญชาติได้เค้าก็จะลบข้อมูลให้ หนูไม่รู้ว่าทางอำเภอพูดเพื่อตัดความรำคาญหรือเปล่า เพราะหนูก็ขึ้นไปอำเภออยู่บ่อยๆจนเค้าจำหนูได้หมดแล้ว แต่พอเค้าบอกว่าไม่สามารถเรียนต่อได้ หนูก็หยุดแค่ตรงที่ถ่ายรูปไว้ไม่ได้ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลและไม่ได้ไปยื่นเรื่องที่กรมแรงงาน เพราะเราไม่มีนายจ้าง พ่อกับแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป และหนูก็กลัวจะเสียสิทธิถ้าหนูจะทำเรื่องขอสัญชาติต่อไป แต่เมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ส.2550ที่อำเภอเมืองตากเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา โดยให้หนูเอาหลักฐานคือวุฒิการศึกษาผู้ใหญ่บ้านและเจ้าบ้านที่อนุญาตให้พวกหนูเข้าทะเบียนบ้านกับอาจารย์รับรอง ทางอำเภอได้ถ่ายรูปหมู่ของครอบครัวหนูไว้ แต่หนูกับน้องเห็นเรื่องเงียบไปก็เลยโทรไปสอบถามเพราะหนูกับน้องทำงานอยู่ที่นนทบุรีไม่สะดวกที่จะกลับไปตามเรือง เค้าตอบหนูว่ากรณีอย่างครอบครัวหนูพ่อแม่ไม่มีหลักฐานการเข้าเมืองไม่สามารถให้ได้ และให้เฉพาะกรณีคนไทยที่ตกหล่น แต่ตอนที่หนูไปลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เป็นคนบอกพวกหนูเองว่าได้เพราะเนื่องในโอกาสมหามงคงจึงให้เป็นกรณีพิเศษแล้วจะทำจดหมายตอบกลับ แต่ก็เงียบไม่ชี้แจงอะไรเลย พอหนูถามว่าสามารถออกหลักฐานอย่างอื่นได้ไหม เค้าก็ตอบหนูว่าไม่ได้ถ้าจะออกเป็นบัตรชาวเขาพ่อหรือแม่คนหนึ่งต้องเป็นชาวเขามีญาติพี่น้องหรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็นชาวเขา และเค้าก็ถามหนูว่าก็ทำบัตรต่างด้าวแล้วไม่ใช่หรือ หนูก็ตอบเค้าว่าพี่ชายกับน้องชายไม่ได้ทำส่วนหนูก็แค่เคยถ่ายรูปที่อำเภอแต่ไม่ได้ไปตรวจโรคไม่ได้ไปยื่นเรื่องที่กรมแรงงาน ก็หนูทำเรื่องขอสัญชาติแล้วหนูจะทำบัตรต่างด้าวเพื่ออะไรไหนเคยบอกจะลบข้อมูลให้หนู เค้าจึงพูดว่างั้นก็ต้องรอให้มีกฎหมายใหม่ออกมานั่นแหละ แต่เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2551 หนูได้เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือจากคุณอริยะ เพ็ชร์สาคร ซึ่งเป็นมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาหนูได้ส่งเอกสารคือใบรับรองความรู้ของพี่ชายวุฒิการศึกษาป.6,ม.3และประกาศนียบัตรต่างๆของหนูรวมทั้งวุฒิป.6,ม.2ประกาศนียบัตรของน้อง สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการของนางบุญช่วย อินทารชา ซึ่งเป็นหมอตำแย และได้เขียนหนังสือเป็นคำที่นางบุญช่วยได้บอกไว้ว่าจำได้ว่าเคยทำคลอดให้พวกหนู แต่ให้ลูกสาวเป็นคนเซ็นชื่อรับรองเพราะนางบุญช่วยเขียนหนังสือไม่เป็น แต่ทางลูกสาวก็รู้จักพ่อกับแม่หนูตั้งแต่พวกหนูยังไม่เกิด และรูปถ่ายของพวกหนู ส่วนน้องชายหนูจะเป็นคนพูดคุยปรึกษากับคุณอริยะทางโทรศัพท์ จนเมื่อต้นปี53 น้องหนูบอกว่าโทรคุยกับคุณอริยะได้คำตอบว่าหลังเมษายนจะพาไปที่อำเภอเพื่อขอลงทะเบียนแจ้งเกิดไว้เพราะมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้ว แต่หลังเมษายนพอน้องหนูโทรไปก็ได้คำตอบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่งานเยอะและติดชุมนุมเสื้อแดงต้องรอให้สลายเสื้อแดงก่อน แต่พอสลายเสื้อแดงครั้งล่าสุดที่โทรไปได้คำตอบว่ายังติดสถานะการฉุกเฉิน หนูเองก็เข้าใจและเกรงใจเพราะงานเค้าคงจะยุ่งมากแต่ตั้งแต่ส่งเอกสารไปก็เข้า2ปีแล้ว หนูเองไม่มั่นใจว่าหมอตำแยจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า จึงอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ช่วยแนะหนูทีว่าหนูควรจะทำอย่างไรต่อไป รบกวนอาจารย์ช่วยติดต่อกลับทางเมลล์ [email protected] แต่หนูไม่ค่อยเก่งคอมฯนะค่ะ หรือจะตอบเป็นจดหมายที่อยู่คือหมู่บ้านปางสา บ้านเลขที่29/1 ม.4 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เบอร์โทร082-4903801 รบกวนอาจารย์ช่วยเหลือหนูทีนะค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ

Archanwell

สะดวกที่จะสะแกนเอกสารที่ส่วนราชการออกให้

และอีเมลล์จดหมายเล่าเรื่องราวของตัวเองให้รายละเอียดกว่านี้ว่า เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ แต่ละปีทำอะไร แล้วส่งมาให้ อ.แหววไหมคะ

อาจารย์ค่ะหนูจารุณี เพิ่มพร ที่เคยขอความช่วยเหลือสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 หนูอยากปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ แต่หนูไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมฯ อาจารย์พอจะสะดวกให้หนูติดต่อทางอื่นได้ไหมค่ะ อาจารย์เป็นคนเดียวที่หนูนึกถึงจริงๆ หนูไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วค่ะ เพราะที่ผ่านมาก็เคยรับเรื่องของหนูแต่สุดท้ายก็เงียบค่ะ

Archanwell

อ.แหววคนเดียวก็รับมือกับทุกคำถามไม่ไหวนะคะ

ถ้าถามในเว็บ ก็พอทะยอยตอบได้ค่ะ ถ้ามาหาทุกคน ก็คงไม่มีเวลาพอสำหรับทุกคนค่ะ

พยายามอธิบายปัญหามาก่อนดีกว่าค่ะ

Archanwell

คุณจารุณีและครอบครัวถือบัตรประจำตัวประเภทไหนคะ

อาจารย์ค่ะหนูสามคนพี่น้องเกิดที่บ้านเลขที่ 131 ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก โดยมีหมอตำแยชื่อนางบุญช่วย อินทราชาทำคลอดให้ และให้พ่อเป็นคนจดวันเดือนปีเกิดไว้ ส่วนพ่อและแม่หนูก็ไม่มีบัตรอะไรเลยค่ะอยู่จนทุกวันนี้พ่อก็อายุ70กว่าแล้วยังไม่มีหลักฐานอะไรเลย ส่วนหนูสามคนพี่น้องก็ไม่ได้ถือบัตรอะไรเลย เคยไปขอความช่วยเหลือที่อำเภอโดยนำวุฒิการศึกษา หมอตำแยและพยานบุคคลไปแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะ หนูไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่อยากให้ออกหลักฐานให้ว่าพวกหนูเกิดที่นี่ ให้ครอบครัวหนูมีตัวตนอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างถูกกฎหมาย หนูไม่รู้จะอธิบายยังไงตั้งแต่รู้ว่าบัตรประชาชนคืออะไรหนูไม่เคยมีความสุขเลย จะให้หนูทำอย่างไรหนูเกิดที่นี่ไม่ใช่ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและหนูก็ต้องอยู่ที่นี่จนตาย หนูแค่อยากขอความเห็นใจจากอำเภอแต่ไปอำเภอกี่ครั้งก็เหมือนเดิม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 แม่หนูป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตากสินเป็นเวลา 3วัน แต่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเอกสารประจำตัวก็ต้องชำระเงินเอง เป็นเงิน14,032 บาท หนูไม่มีเงินค่ะหายืมมาจ่ายค่ายาแม่ได้แค่หมื่นเดียว และได้คุยกับทางโรงบาลขอลดค่ายาเหลือ 10,000 บาท ทางโรงบาลก็ใจดีเอาหนูแค่หมื่นเดียว และได้แนะนำหนูให้ทำหนังสือขอความชวยเหลือถึงนายอำเภอถ้าถูกปฏิเสธก็ให้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นต่อไป หนูเขียนหนังสือถึงนายอำเภอแล้วค่ะแต่รออยู่ว่าจะได้รับคำตอบอย่างไร ตอนนี้หนูกับน้องทำงานอยู่ที่นนทบุรีน้องหนูเป็นลูกจ้างทำเฟอนิเจอร์ ส่วนหนูก็รับจ้างติดพลอยเกี่ยวกับเครื่องเงินค่ะ ส่วนพ่อกับแม่ก็รับจ้างทั่วไปอยู่ที่บ้านค่ะ อาจารย์ค่ะหนูอยากเรียนหนังสือมากๆ หนูมีแค่วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนที่จบมาไม่มีหลักฐานที่ทางราชการออกให้เลย ไม่รู้จะทำอย่างไร จะให้ครอบครัวหนูอยู่แบบนี้โดยไม่ทำอะไรเลยพ่อกับแม่ก็แก่แล้วถ้าเจ็บป่วยถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลอีกหนูคงไม่มีปัญญาจ่ายค่ายา ทุกวันนี้ก็ยังผ่อนหนี้ค่ายาของแม่อยู่ค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำหนูหน่อยได้ไหมค่ะหนูควรจะทำอย่างไรต่อไป ทุกวันนี้อยู่เหมือนตายทั้งเป็นเลยสงสารพี่ชายกับน้องเหมือนกัน บางทีหนูก็รู้สึกท้อนะค่ะที่เอาความจริงมาพูดแต่ไม่มีใครเข้าใจ เหมือนตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินหนูเลย อาจารย์ช่วยชี้แนะหนูหน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยตอบเมลหนู

Archanwell

ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่แนะนำอะไรเลยหรือคะ

ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แนะนำหรือบอกอะไรหนูเลย ตอนที่แม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาบ้านหนูก็ได้ถามเค้าเหมือนกันว่าที่อำเภอเค้ามีให้สำรวจคนที่ไร้สัญชาติหรือให้ทำบัตรประจำตัวสำหรับคนที่เกิดที่นี่แต่ไม่มีหลักฐานบ้างไหม เค้าก็บอกหนูแค่ว่ายังไม่มีหนังสือแจ้งมา หนูเลยบอกเค้าว่าถ้ามีสำรวจช่วยบอกหนูหน่อย ใจจริงหนูอยากขอให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปอำเภอด้วยซ้ำ อย่างน้อยก็ยังมีผู้ใหญ่นำเพราะถ้าไปเองที่อำเภอเค้าก็ไม่เคยสนใจพวกหนูเลย แต่หนูเกรงใจผู้ใหญ่บ้านก็เลยไม่กล้าพูดค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แนะนำหรือบอกอะไรหนูเลย ตอนที่แม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาบ้านหนูก็ได้ถามเค้าเหมือนกันว่าที่อำเภอเค้ามีให้สำรวจคนที่ไร้สัญชาติหรือให้ทำบัตรประจำตัวสำหรับคนที่เกิดที่นี่แต่ไม่มีหลักฐานบ้างไหม เค้าก็บอกหนูแค่ว่ายังไม่มีหนังสือแจ้งมา หนูเลยบอกเค้าว่าถ้ามีสำรวจช่วยบอกหนูหน่อย ใจจริงหนูอยากขอให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปอำเภอด้วยซ้ำ อย่างน้อยก็ยังมีผู้ใหญ่นำเพราะถ้าไปเองที่อำเภอเค้าก็ไม่เคยสนใจพวกหนูเลย แต่หนูเกรงใจผู้ใหญ่บ้านก็เลยไม่กล้าพูดค่ะ

Archanwell

http://www.nhrc.or.th/reComp.php

ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลยค่ะ

รบกวนถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าถ้าหนูจะร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนที่หนูร้องเรียนคืออำเภอใช่ไหมค่ะ แล้วหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะเขียนเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวและปัญหาใช่หรือเปล่าค่ะ หนูควรจะส่งเป็นเมลล์หรือเขียนเป็นจดหมายค่ะ และไม่นานนี้หนูเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือถึงนายอำเภอหนูควรจะรอคำตอบก่อนหรือร้องเรียนได้เลย ขอบคุณอาจารย์มากๆนะค่ะที่ให้คำแนะนำดีๆแก่หนู

Archanwell

อย่างไรก็ได้ค่ะ จะรอ ก็ตามใจ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ตอนนี้หนูเรียนระดับปริญญาตรีแล้วค่ะ กำลังจะขึ้นปี5 คณะครุศาสตร์หนูได้อ่านเรื่องราวของคนอื่นๆในเว็ปบล็อกแล้วน่าเห็นใจค่ะ ทุกคนมีปัญหากัน ต้องหาวิธีแก้ไข้ หนูก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญญาชีวิตคือหนูได้รับสัญชาติไทยแล้วค่ะ แต่ในทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน ฯลฯ ไม่มีวัน/เดือน ที่เกิดค่ะ มีแต่ปี พ.ศ. หนูไม่มีสูติบัตรค่ะ แต่มีใบรับรองเกิด ในใบรับรองก็ไม่มี วัน/เดือน ที่เกิด ค่ะ ตอนอยู่ ป.1 -ป.6 ในประวัติ กับทะเบียนบ้านอันเก่า  หนูมีวัน/เดือน/ปีเกิด 8 ต.ค. 31 ตั้งแต่ได้สัญชาติไทยมาก็ไม่มี วัน/เดือน เกิดเลยค่ะ  แต่รุ่นพี่รุ่นของหนูนี่มีครบเลย (ที่ได้สัญชาติพร้อมกันค่ะ) มีปัญหาตอนที่ กรอกประวัติ หนูกู้ยืมเงิน กยศ.เขาจะโอนเงินตามวันเกิดค่ะ แล้วหนูจะกรอกวันไหนดีค่ะ วันที่ 1 มกราคม เหมาะสมค่ะ  เวลาตำรวจหรือคนอื่นๆขอดูบัตร เขาชอบถาม "อายุยังน้อยทำไมไม่มีวันเกิด" หนูต้องดำเนินเรื่องที่ไหนก่อนค่ะ ถึงจะยากก็จะพยายามค่ะ

หนูฝันไว้ว่าหนูต้องเป็น "แม่พิมพ์ของชาติที่ดีคนหนึ่งให้ได้" แล้วมันใกล้เป็นจริงแล้วค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าเลยน่ะค่ะ

Archanwell

ไปร้องขอแก้ไขเอกสารเลยค่ะ หาพยานบุคคลไปด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ จะรีบไปดำเนินการร้องขอค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไร้สัญชาติครับ โอนเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็โอนหลายรอบด้วย ผม เกิดที่ประเทศไทย มีสูติบัตร มีหลักฐานทุกอย่างครับว่าผมเกิดที่ประเทศไทย แม่ผมก็เกิดที่ประเทศไทย โอนได้เกือยสิบปีแล้วครับ ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เลยครับ ตอนนี้ผมศึกษาระดับปริญาตรีแล้วครับ สัญชาติยังไม่มีเลยครับ อาจารย์พอหาทางช่วยได้ไหมครับ ผมอยากได้สัญชาติไทยครับ จะได้มีสิทธิเหมือนประชาขนทั่วไปครับ
อีกอย่าง ผมขอถามว่า ไม่มีสัญชาติเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับ ช่วยตอบที ขอบคุณมากครับ

Archanwell

ตอบคุณทัย

เป็นคนชาติพันธ์อะไรคะ

“โอนเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็โอนหลายรอบด้วย” แปลว่าอะไรคะ

ที่ว่า เกิดที่ประเทศไทย เกิดที่ไหน ?

 เรียนอยู่ที่ไหนคะ ?

สวัสดีค่ะอาจารย์ คือหนูมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง เขาไม่มีสัญชาติไทยแล้วก็นามสกุลค่ะ ทั้งที่เพื่อนหนูเกิดในไทยทำไมไม่ได้รับสิทธิค่ะ

หนูอ่านเจอเขาบอกว่าเมื่อปี 2535 ได้มีมติให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติสามารถศึกษาต่อได้จนถึงอุดมศึกษา แต่ทำไมบางคนถึงไมไ่ด้เรียนต่อ เขาเขียนมาว่า บางมหาลัยไม่ได้อ่านมตินี้ จึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นเสียสิทธิในการศึกษา ต่อ อาจารย์ว่ามันขาดความยุติธรรมไหมค่ะ หนูตอบได้ว่า ขาดความยุติธรรม T_T

เพื่อนของหนูเกิดที่ ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เกิดในโรงพยาบาล มีสูติบัตร มีว/ด/ป เกิด       มีทะเบียนบ้านแต่พ่อ - แม่ -ลูก(ตัวเขา) ไม่มีปรากฏสัญชาติแล้วก็นามสกุลค่ะ 

โดยหนูสอบถามเพื่อนแล้วได้คำตอบว่า แม่ของเขาได้ไปทำการยื่นขอโอนสัญชาติไทยเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ยังไม่ได้ 

โดยได้ทราบมาว่า มีอยู่วันหนึ่งที่ให้ไปกรอกเอกสารเกี่ยวกับสัญชาติ น้าของเขาซึ้งเป็นทหาร และ น้าชายอีกคนก็ได้สัญชาติไปแล้ว แต่วันนั้นแม่ของเขาไม่ได้ไป ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้สัญชาติ หนูอยากทราบว่าเรื่องนี่มันเป็นสาเหตุหนึ่งรึเปล่าค่ะอาจารย์

โดยในขณะนี้หนูกับเพื่อนเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุ 16 ย่าง 17 ปี ใกล้เตรียมสอบเข้า ระดับอุดมศึกษา หนูอยากทราบว่าการที่ไม่มี สัญชาติไทย และก็นามสกุล จะสามารถเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้หรือไม่ค่ะ  แล้วถ้าหนูกับเพื่อนไปขอสัญชาติเองได้หรือไม่ค่ะ (ขอคำแนะนำอย่างละเอียดด้วยค่ะ)

(หนูเป็นคนไทยโดยกำเนิดมีทุกอย่างเป็นไทยค่ะ แต่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนของหนูคะหนูไม่สนเรื่องชนชาติ แต่ หนูอยากจะช่วยเขา จนถึงที่สุด )หนูเป็นห่วงเพื่อนค่ะ เขาเป็นคนดีที่รักทุกคน หนูเลยไม่อาจอยู่เฉยได้ ขอความกรูณาด้วยนะค่ะอาจารย์ หนูไม่อยากเห็นเพื่อนเสียสิทธิในการศึกษา อย่างน้อยๆ ขอให้หนูช่วยอะไรเค้าบาง ก็ดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ ... 

Archanwell

ในประการแรก สิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิ ไม่มีสัญชาติเลย ก็มีสิทธิ

ในประการที่สอง ลองเล่าในรายละเอียดหน่อยค่ะว่า เพื่อนเกิดที่ไหน ? เมื่อไหร่ ? ถือบัตรชื่ออะไร ?

อย่างอื่นก็ต้องขอสวัสดีอาจารย์ก่อนครับ ขอตอบประการแรกเลยนะครับ พ่อแม่ผมเป็นคนไทยใหญ่ครับ ผมเกิดที่เชียงใหม่ครับ โรงพยาบาลสันป่าตองครับ อ.สันป่าตอง และที่ว่าโอนเรียบร้อยแล้ว และโอนหลายรอบ คือหมายถึงว่า ผมและแม่ผมทำเรื่องโอนมาหลายครั้งครับเพราะ ทางอำเภอมักจะเรียกให้ไปใหม่ บ่อยมากครับ  แล้วตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่ ราชภัฎเชียงใหม่ครับ  ขอบคุณมากครับ

Archanwell

คุณทัยถือบัตรอะไรคะ

บัตรออกโดยอำเภออะไรคะ

คำว่า "โอน" แปลว่าอะไรคะ ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการว่า มีการยื่นคำร้องอะไรต่ออำเภอคะ ยื่นที่ไหน เมื่อไหร่ มีใบรับคำร้องไหมคะ

ครอบครัวเป็นคนชาติพันธุ์อะไรคะ มาจากประเทศไหนคะ เข้ามาอาศัยในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

สวัสดีครับอาจารย์....ขอเริ่มการปรึกษาเลยล่ะกันนะครับ

.....ประเด็นคือ "เพื่อนเป็นคนไทยใหญ่ยังไม่มีบัตรประจำตัว"

.....ข้อมูล 1.เกิดที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ ปี2534 (ไม่มีใบสูจิบัตร อยู่ระหว่างการค้นหาที่อำเภอ)

              2.มีชื่อในทะเบียนบ้าน(แบบชั่วคราวเล่มสีเหลือง)แต่ตอนนี้โดนล๊อค เพราะไม่อยู่ในพื้นที่มานาน(ย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่ง) ทางผู้ใหญ่บ้านทำการสำรวจใหม่จึงตัดออก (จากการสอบถามที่อำเภอ)

              3.พ่อ-แม่ เป็นไทยใหญ่ มีบัตรประจำตัว(สีชมพู)

              4.มีหลักฐานทางการศึกษา (วุฒิ ม.3) , บัตรทอง

              5.สอบถามทางอำเภอ ได้ข้อมูลว่า "ให้รอไปก่อน"

.......ขอคำปรึกษา/สอบถาม จากอาจารย์

              1.เรื่องทะเบียนโดนล๊อค มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

              2.ในการสำรวจผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน มีกำหนดระยะเวลาไว้อย่างไร

              3.สิทธิด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาลยังได้รับอยู่ไหม? และต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานใดบ้างในการประกอบการใช้สิทธิดังกล่าว

              4.การเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อกิจธุระต่างๆสามารถทำได้โดยวิธีใด?

              5.การจะได้มาซึ่ง มีชื่อในทะเบียน , บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติ และสัญชาติไทย มีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง

......จึงขอเรียนปรึกษาอาจารย์ ตามข้อสงสัยดังที่กล่าวมาแล้วครับ ว่าควรปฏิบัติอย่างไร หรือควรศึกษาหาข้อมูลต่างๆ จากไหม หรือทิศทางใด เพื่อให้ถูกทางครับ....

......ขอขอบพระคุณมานะโอกาสนี้ด้วยครับ......

Archanwell

เป็นกรณีในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะ

ตอบแบบนี้ ไม่มีเวลาตอบหรอกค่ะ ไปหาสำนักงานกฎหมายหรือศูนย์นิติศาสตร์ฯ ในมหาวิทยาลัยตอบดีไหมคะ

ที่เชียงใหม่มีให้หารืออยู่หลายไหนนะคะ

จากคำถาม ก็ดูคุณมีความรู้อยู่นะคะ

หากมีพยานหลักฐานแล้ว ก็ค่อยมาถามใหม่นะคะ

 

สวัสดีคะ อาจารย์ จากข้อมูลที่เพื่อนให้มา

เพื่อนเกิดที่ ร.พ ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ พ.ศ. 2537

ถือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย

บัตรมีลักษณะสีขาว

อยากถามอาจารย์คะว่า ไปยื่นขอสัญชาตินานแล้วแต่ยังไม่ได้

พวกหนูจะไปขอกันเองได้หรือไม่คะ แล้วนานไหมกว่าจะได้ ?

 

แล้วเพื่อนหนูมีสิทธิเรียนต่อเข้า มหาลัยไหมคะอาจารย์

ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์คงสบายดีนะค่ะ หนูจารุณีที่เคยขอคำปรึกษาเรื่องสัญชาติจากอาจารย์ค่ะ พอดีหนูกำลังจะเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ เรื่องที่หนูเขียนถึงนายอำเภอคงจะไม่ได้คำตอบค่ะ เพราะเรื่องเงียบไปเลย หนูเองก็คิดมากค่ะ อยากจะแก้ปัญหาตัวเองและคนในครอบครัวค่ะ ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยที่จะถามหนูจะขอรบกวนเมลถามอาจารย์ได้ไหมค่ะ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ

มีบัตรประจำตัว(สีชมพู) สมารถทำใบขับขี่ได้มั้ยครับ   ขอบคุณครับ

สวัสดีครับอาจารย์ ผมอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์มากเลยครับ ( ผมอยู่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240 ) คือว่าพ่อของผมนั้น แต่ก่อนถือบัตรสีชมพู แล้วตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นใบต่างด่าวแล้ว ส่วนแม่ผมเสียชีวิตแล้ว ท่านถือบัตรสีชมพู
ส่วนตัวผมเอง เกิดในประเทศไทย เกิดเมื่อปีพ.ศ.2536 อยู่ในประเทศไทย มาแล้ว 17 ปี ถือบัตรสีชมพู ยังไม่ได้สัญชาติไทย ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังจะจบในปีการศึกษานี้ ซึ่งผมยังไม่ทราบเลยครับว่า จะมีโอกาสที่จะได้เรีัยนต่อหรือไม่? อย่างไร? ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ผมเครียดมากๆ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรดี บางครั้งท้อมากจนคิดน้อยใจกับชะตาชีวิตของผมเองจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับ สงสารคุณพ่อท่านด้วยครับท่านก็แก่มากแล้ว จึงอยากเรียนสูงๆเพื่อจะได้มีงานทำที่ดีๆ เพื่อตอบแทนพระคุณท่าน แ่ต่แล้วต้องมาเจอกับปัญหาเช่นนี้
แล้วโอกาสที่ผมจะได้สัญชาติไทยจะมีหรือไม่? อย่างไร? เนื่องจากผมขาดความรู้ทางด้านนี้ อยากให้อาจารย์กรุณาเมตตาช่วยชี้แนะแนวทางให้ผมด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับที่กรุณา

ชไมพร แก้วดี

สวัสดค่ะอาจารย์คือหนูอยากทราบว่าถ้าทำการขอโอนสัญชาติ 7ทวิแล้วทางอำเภอยังไม่ส่งเอกสารเลยแล้วหนูต้องทำยังไงดีค่ะหรือว่าต้องรอให้ทาง อำเภอส่งค่ะ คือหนูอยากได้บัตรไทยมากเลยค่ะเพราะหนูอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิต ตั้งแต่เด็กค่ะและหนูก็อาศัยอยู่กับป้าและป้าก็ไม่มีบัตรไทยด้วยค่ะเพราะหนูเสียเงินกับ ผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะเพราะเขาเก็บเงินคนหนึ่งประมาณ 3000-4000 กว่าบ้านค่ะหนูต้องทำงาน เก็บเงินเพื่อที่จะทำบัตรค่ะหนูก็เรียนจบม.3แล้วออกมาเรียนกศน.จนจบม.6ค่ะเพราะหนูไม่มี ใครส่งเรียนค่ะแต่หนูอยากเรียนมหาลัยไม่รู้บัตรที่หนูถือจะเรียนได้ไหม หนูถือบัตรสีชมพู ค่ะ แต่เขาเขียนว่าสัญชาติไทยลื้อค่ะ อาจารย์พอจะช่วยหนูได้ไหมค่ะ หากหนูเขียนอะไรผิด ก็กราบขอโทษด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุภาษิต พันธิ์ทะ

สวัสดีครับอาจารย์ผมอยากรู้ว่าทางผู้ใหญ่บ้านออกสำรวจบุคคลไม่มีสัญชาติไปเมื่อป2554แล้วผ่านไปหลายปีแล้วไม่เห็นมีอะไรตอบกับมาเลยครับ ผมอยากรู้ว่าใบที่สำรวจนั้นจะมีสถานะทางใดคับ

ีninew

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูมีปัญหาค่ะตอนนี้หนูถือบัตรเลข 0 อยู่ หนูมีสิทธิจะได้สัญชาติมั้ยค่ะ แต่หนูไม่มีหลักฐานการเกิดเพราะว่าสูญหายไปค่ะ พอจะไปขอที่โรงพยาบาลใหม่ก็หาไม่เจอเพราะตอนนั้นพ่อกับแม่จำไม่ได้ว่าแจ้งเกิดชื่ออะไร หลักฐานก็ไม่ตรงกันอีก ตอนนี้หนูเรียนจบปริญญาตรีแล้วค่ะ พ่อกับแม่หนูพยายามที่จะทำเรื่องให้แต่ก็โดนหลอกตลอด เสียเงินไปเยอะมากๆ หนูไม่มีสัญชาติไทยจะทำอะไรก็ลำบาก ไม่สามารถซื้ออะไรที่เป็นของตัวเองได้ เช่น รถ บ้าน เป็นต้น หนูมีหลักฐานการเรียนทุกอย่าง ใบประกาศนียบัตร แต่หนูไม่มีใบเกิดแค่อย่างเดียว ช่วยตอบหนูหน่อยนะคะ ไม่รู้จะยังไงดี

ีninew

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูมีปัญหาค่ะ ตอนนี้หนูถือบัตรเลข0อยู่ หนูมีสิทธิได้สัญชาติไทยมั้ยคะ หนูเรียนจบปริญญาตรีแล้ว หนูมีหลักฐานการเรียนทุกอย่างแต่หนูไม่มีใบเกิด หนูลำบากมากเลยค่ะเวลาไปสมัครงานก็ไม่ค่อยมีใครรับค่ะ อยากทำงานที่มั่นคงก็ไม่ได้ พยายามทำเรื่องแล้วนะคะแต่โดนหลอกตลอด เสียเงินเยอะมากๆ ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ

ปรัชญา โคตรหลักเพชร

ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พอดีผมมีแฟนที่ถือบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ เป็นบัตรสีชมพู นำหน้าด้วยเลข 7-4901 (ในบัตรระบุลาวอพยพ) ซึ่งพ่อ-แม่ของเค้าเป็นคนลาว แต่แฟนผมเค้าเกิดที่ประเทศไทย มีใบสูติบัตร มีเอกสารทุกอย่าง แค่มีบัตรสีชมพู และเรื่องมีอยู่ว่า ด้านหลังบัตรระบุไว้ว่า ห้ามผู้มีชื่อในบัตรออกนอกพื้นที่ออกบัตร (อ.เมือง จ.มุกดาหาร) ซึ่งผมทำงานอยู่ที่จังหวัดหนองคาย เลยอยากพาแฟนมาทำงานใกล้ๆกันครับ อีกเรื่องคือแฟนผมก็เคยทำเรื่องขอสัญชาติเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งตอนนี้ปี 59 แล้ว ยังไม่มีวี่แวว ว่าจะได้เลยคับ ถามกับใคร ก็ไม่มีใครรู้ บอกว่ารอขั้นตอนตลอดเลย พอจะมีวิธีตรวจสอบหรือวิธีอื่นที่จะได้สัญชาติอีกมั้ยครับ ตัวผมเป็นคนสัญชาติไทย ถ้าจดทะเบียนสมรสกัน แฟนผมจะได้สัญชาติไทยมั้ยครับ ตอนนี้อยากให้แฟนทำงานมากเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

๑.ขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อไปอาศัยกับสามีได้ค่ะ

๒.จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายด้วยซิคะ

๓.แฟนคุณเกิดที่โรงพยาบาลไหน ? เมื่อไหร่คะ ?