พนักงานราชการ


จีราวุธ วิเชียร
ตำแหน่งพนักงานราชการสามารถทำเรื่องไปช่วยราชการได้ไหมครับ


ความเห็น (33)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

ถ้าพูดถึงพนักงานราชการแล้ว จะพูดถึง เรื่องที่ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการที่เขาได้จ้างเราคราวละ 4 ปี เป็นการทำสัญญาจ้าง โดยให้เราปฏิบัติงาน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ไม่เหมือนกับข้าราชการ ที่เขาจะสามารถไปช่วยราชการได้ที่ไหนก็ได้ เพราะข้าราชการทำงานไม่ได้เป็นไปด้วยสัญญาจ้าง เรียกว่า "ที่ใดของประเทศไทยก็ได้" ขึ้นอยู่กับความสมัครใจยอมรับ ให้ไปของหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละส่วนราชการ

แต่พนักงานราชการ ถ้าพูดถึง ส่วนราชการจะให้ไปค่อนข้างยากนิดถึงเพราะติดด้วยสัญญาจ้าง แต่ถ้าเป็น สพป.ก็ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ ว่ากันตามโรงเรียนเพราะโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มีมาก อาจจะกระจายอำนาจให้สามารถช่วยราชการกันได้ ยกตัวอย่างเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ จะมีโรงเรียนมากมาย ในโรงเรียนที่มากมายจะมีพนักงานราชการจำนวนเป็น 100 อัตรา ถ้าพนักงานราชการทำสัญญาที่โรงเรียน ก็ต้องคุยกับ ผอ.โรงเรียน และก็ต้องคุยกับ ผอ.เขต ว่าจะให้ไปช่วยหรือไม่ ถ้าต่างเขตพื้นที่ยิ่งแล้ว พี่ไม่แน่ใจว่าจะให้ไปช่วยราชการได้หรือไม่ เพราะเป็นการไปช่วยราชการต่างการทำสัญญาต่างเขตกันค่ะ เช่น ของมหาวิทยาลัยที่พี่ได้ทำอยู่ มีพนักงานราชการที่เดิมสังกัดสำนักศิลป ฯ เขาประสงค์จะมาช่วยงานที่กองบริหารงานบุคคลที่พี่ทำอยู่ เขาก็สามารถมาช่วยราชการได้ เพราะเป็นการช่วยราชการภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน (สัญญาจ้างไม่ได้เปลี่ยน)... เพียงแต่ต่างหน่วยงานกันเท่านั้น แต่เขาจะไปช่วยมหาวิทยาลัยอื่นไม่ได้ ต้องมหาวิทยาลัยที่เขาได้ทำสัญญาเท่านั้นค่ะ...ความเห็น (32)

ตอบ พนักงานราชการ...

พนักงานราชการ ไม่สามารถไปช่วยราชการได้ค่ะ เพราะเป็นการจ้างตามสัญญาจ้างกับหน่วยงาน เป็นการจ้างตามภารกิจของงานหรือโครงการ มีกำหนด 4 ปี ต่อครั้งค่ะ...

ต้องการสอบถามพี่ว่า

ผู้อำนวยการสำนัก ต้องมีคาบสอนไหมครับ เพราะผมเห็นผู้อำนวยการผมไม่มีคาบสอน เห็นบอกว่าแกต้องการบริหารงานอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องมีคาบสอน อย่างงี้จะผิดหลักของ กพร.ไหมครับ เพระเกณฑ์ของ กพร. อาจารย์ต้องมีคาบสอนไม่ใช่หรือครับ เพราะการที่เอาอาจารย์มาทำหน้าที่ผูช้อำนวยการอีกตำแหน่งหนึ่ง จะมีเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่แล้ว ขอให้พี่ตอบด้วยนะครับ

แล้วถ้าไม่มีสอนอย่างงี้ จะผิดอะไรหรือเปล่าครับ เพราะเป็นอาจารย์สอน ที่ผมถามเพราะเป้นห่วงกลัวมีเรื่องของการฟ้องร้องอ่ะครับ ฝากพี่ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ

ขอเรียนถาม อาจารย์บุศยมาศ

ไม่ทราบว่าพนักงานราชการครูทำเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้หรือเปล่าครับ

เท่าที่ศึกษามาแม้แตครูโรงเรียนเอกชนยังทำเรื่องขอยกเว้นได้

ขอความกรูณาให้ข้อกระจ่างแก่ผมด้วยน่ะครับ

ขอบพระคุณยิ่ง

ไม่เหนตอบคำถามเลยครับ

พี่เลิกใช้งานบล็อกแล้วหรือครับ

เรียนพี่ บุศ ครับ

ผมต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประเมินพนักงานราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมันมีขั้นตอนกันอย่างไร ครับ แล้วสามารถกลั่นแกล้งกันได้หรือเปล่าครับ ช่วยตอบหน่อยนะครับ เห็นพี่หายไปนานเลย

เลิกใช้บล็อกหรือยังไม่รู้ ตอบหน่อยนะครับ

ตอบ...คุณปิยะสกล...

ผู้อำนวยการสำนัก ต้องมีคาบสอนค่ะ แต่บางตำแหน่ง เช่น ผู้อำนวยการกอง ถ้าสายวิชาการต้องการเปลี่ยนสายงานมาเป็นสายสนับสนุนในช่วงที่ยังไม่ได้ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งก็ต้องมีการสอนรวมทั้งต้องมีภาระงานด้านการบริหารด้วยค่ะ ถ้าไม่สอนแตะบริหารอย่างเดียว ผิดเรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งค่ะ ถ้าคนอื่นทราบอาจมีการฟ้องร้องได้ค่ะ (ถ้าคนคนนั้นเขาทราบกฎหมายอย่างแท้จริงค่ะ) ถ้าเป็นผู้อำนวยการสำนักก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งค่ะ ใช่ค่ะผิดที่ไม่ได้สอนด้วยค่ะ...ขอโทษด้วยที่ตอบช้าไปค่ะ...

 

ตอบ...คุณนานา...

ให้คุณสอบถามที่ฝ่ายบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ที่คุณสังกัดอยู่นะค่ะ

การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารทำได้ค่ะ...หรือไม่ศึกษาระเบียบพนักงานราชการให้ละเอียดนะค่ะ...

ตอบ...คุณการัณยภาส...

ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ตอบช้าไป...ความจริงก็ยังเขียนบทความอยู่นะค่ะ เพียงแต่เขียนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พนักงานราชการ เป็นเรื่องของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และก็เรื่อง อื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในการทำงานค่ะ...สำหรับการประเมินพนักงานราชการ ขอให้คุณศึกษาตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะค่ะ...เพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความจริงแล้วการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ทุกหน่วยงานจะขึ้นอยู่กับผลงานที่พนักงานราชการได้ปฏิบัติ การสอนงานจากหัวหน้าหน่วยงานที่เราสังกัด การมอบหมายงานอย่างเป็นรูปธรรม การมีมโนสำนึกของผู้บริหาร การได้พูดคุยกับพนักงานราชการ และอีกหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารคนเพื่อให้ได้ผลงานค่ะ...สำหรับการกลั่นแกล้ง ก็มีบ้างสำหรับบางคน ที่เรียกว่า ไม่ใช่นักบริหารอย่างแท้จริงค่ะ เรียกว่า เอาความรู้สึก เรื่องส่วนตัวมาประเมินค่ะ ซึ่งในการบริหารคน ไม่ควรทำกันค่ะ...เพราะถ้าจะให้ลูกน้องที่ทำงานทำงานให้ได้ผลงาน หัวหน้าต้องบอก แนะนำ ให้คำปรึกษาค่ะ...ถ้าเขากลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงยังมีค่ะ...รายงานขอทราบความจริง ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจค่ะ...จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49

พี่บุษยมาศครับ ผมขอถามเรื่องต่อไปนี้ครับ

1. ผมลาออกจากพนักงานราชการแล้ว ทำงานมาได้ 6 เดือน เพราะทนหัวหน้างานไม่ไหว ผมจะได้รับเงินค่าตอบแทน หรือชดชเยหรือเปล่าครับ เพราะเห็นระเบียบบอกว่า ถ้าทำงานระหว่าง ตั้งแต่ 4 เดือนถึง 1 ปี ได้รับ 1 เท่า

ออกแบบไม่มีความผิด และผมไม่มีความผิด อธิการก็เซ็นต์ให้ลาออก แต่ฝ่ายบุคคลไม่จ่ายเงินครับ ทำอย่างไรได้มั้งครับ

2. พี่ครับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเปิดรับอาจารย์หรือเปล่าครับ ผมจบ ป.โท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาครับ

ขอขอบคุณครับ

ตอบ...คุณปิยะสกล...  

1. น่าเสียดายที่คุณลาออกจากพนักงานราชการแล้ว...ความจริงการเป็นพนักงานราชการก็ใช่ว่าจะไม่ดี หรือด้อยกว่าข้าราชการนะค่ะ...ขึ้นอยู่กับการคิดและการรู้เรื่องระเบียบพนักงานราชการมากน้อยแค่ไหนค่ะ...ไม่เป็นไรค่ะ ออกแล้วก็ถือว่าได้ตัดสินใจไปแล้ว...สำหรับเงินค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดนั้น...ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 ข้อ 7(5) ได้แจ้งเรื่องค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  ในกรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกำหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  การที่จะได้รับค่าตอบแทนออกจากราชการโดยไม่มีความผิด นั้น ต้องเข้ากรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการ ค่ะ... ในกรณีของคุณปิยะสกล  เป็นการขอลาออก ใช่หรือไม่  ถ้าใช่ ก็ไม่เข้ากรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างค่ะ...แล้วเราก็ไม่สามารถไปเรียกร้องสิทธินั้นได้ค่ะ...

2. ตอนนี้ ที่ ม. ยังไม่มีรับตำแหน่งอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ฯ นะค่ะ...แต่คาดว่าเร็ว ๆ นี้ ทางศูนย์คอม ฯ จะให้เปิดรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิป.ตรี แต่เป็นสายสนับสนุนนะค่ะ...ให้ติดตามได้ตามเว็บไซต์ที่จะประกาศรับค่ะ...ถ้าสนใจ ก็ลองสอบถามมาที่ กองบริหารงานบุคคลได้ค่ะ...055 - 267093 ... 

 

 

 

 

อยากทราบข้อสรุปว่า พนักงานราชการมีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการเหมือนข้าราชการใช่ไหมคะ และยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2548 และปฏิบัติตามประกาศฯ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ใช่ไหม่คะจะได้ไปถ่ายรูปมาติดบัตรค่ะ

ตอบ...คุณ ketsmileass...

ขอให้คุณอ่านในบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311

อยากทราบว่าพนักงานราชการครู จะมีแนวโน้มเลิกจ้างหรือไม่ค่ะ เพราะกลัวตกงาน อยากพัฒนาตัวเองโดยการศึกษาต่อ ป.โท ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีเงิน อยากกู้เงิน เช่น ช.พ.ค. ก็ำกู้ไม่ได้เพราะค้ำคืนคนอื่นเขาไม่ได้ จึงไม่มีข้าราชการครูคนไหนกล้าที่จะค้ำประกันให้ เจ้าหน้าที่ สกสค. บอกว่าคุณไม่ใช่ข้าราชการค้ำคนอื่นไม่ได้ ต้องบรรจุก่อนถึงจะได้ แสดงว่า พนักงานราชการไม่มีความมั่นคง จึงทำอะไรไม่ได้เลย เขาน่าจะให้ความเสมอภาคระหว่างสมาชิกด้วยกัน

ตอบ...คุณสุ...

 • สำหรับการที่จะเลิกจ้างหรือไม่นั้น พี่ไม่สามารถตอบให้ได้ค่ะ...เพราะเป็นเรื่องของส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่  ถ้าส่วนราชการนั้น ทำกรอบให้ คพร. พิจารณาทุก ๆ 4 ปี ก็น่าจะยังคงจ้างต่อ แต่ถ้าเมื่อ คพร.สำรวจแล้วส่วนราชการนั้น ไม่ส่งเรื่องกรอบอัตรากำลังให้ คพร. เมื่อใด ส่วนราชการนั้นก็จะไม่มีกรอบอัตรากำลัง ทำให้เขาจ้างคุณไม่ได้ค่ะ...นี่คือ ต้นเหตุในการการที่จะจ้างพนักงานราชการได้ค่ะ...
 • ค่ะ พนักงานราชการ ไม่สามารถเรียนต่อ และใช้เวลาไปเรียนในภาคปกติได้ค่ะ
 • แต่ก็สามารถไปเรียนภาคนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ได้ค่ะ แต่ต้องใช้ทุนส่วนตัวนะค่ะ
 • การที่พัฒนาตนเองมีได้หลากหลายวิธีค่ะ  จะพัฒนาตนเองในด้านการเรียน การสอนหรือเปล่าค่ะ...การเรียนต่อ ป.โท ก็มิใช่วิธีที่จะทำให้ความรู้เราเพิ่มได้มากขึ้น ถ้าเราไม่พร้อมเรื่องเงิน ก็อย่าเพิ่งคิดเรียนเลยค่ะ...เพราะในการจ้างเรา เขาจ้างในวุฒิที่เราจบ ป.ตรี...สำหรับ ป.โท ความรู้ที่ได้รับ ก็คือ เพียงแค่สาขาหนึ่งเท่านั้น + เรื่องงานวิจัยที่จะได้รับ (วิจัยแผน ก. นะค่ะ) เพราะการทำ IS ถ้าทำเดี่ยวก็ โอ เค แต่ถ้าทำกลุ่ม ความรู้ลึก ๆ ในเรื่องวิจัยจะไม่ค่อยได้หรอกค่ะ...
 • พี่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะเป็นหนี้...ไม่จำเป็น อย่าได้คิด ริสร้างหนี้ค่ะ...ตราบใดที่เรายังไม่มั่นคงในอาชีพการทำงานค่ะ... เราก็ทำตามสภาพของเราสิค่ะ
 • พัฒนาตนเองจากความรู้ใน Internet นี้ก็ได้...อยากศึกษาเรื่องอะไร serch ข้อมูลได้ เพราะปัจจุบันการเรียนรู้ไม่เหมือนกับยุคแต่ก่อน
 • ไม่มีความเสมอภาคหรอกค่ะ สำหรับระบบราชการ เพราะระบบราชการ มีความแตกต่างกัน เขาทำเพื่อไว้ใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมืองค่ะ...เพียงแต่ว่า เราจะได้อยู่ในระบบใด เช่น มีระบบข้าราชการ ระบบลูกจ้างประจำ ระบบพนักงานราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างชั่วคราว ไงค่ะ...
 • สำหรับ ช.พ.ค. ก็จะไปโทษเขาไม่ได้หรอกค่ะ เพราะการที่เขาเป็นแหล่งเงินกู้ เขาทำเพื่อป้องกันการที่จะไม่ทำให้เงินของเขาสูญหาย  เราอาจไม่คิดที่จะไม่จ่ายคืนเงินกู้  แต่อาจมีบางคนที่กู้เงินแล้ว ก็ไม่จ่ายคืนเงินกู้ นี่คือ ปัญหา ที่ทาง ชพค. เขาก็ต้องกำหนดไว้ว่า การจะปล่อยเงินกู้ก็ต้องการคนที่มีความมั่นคงค่ะ
 • ก็ทำอย่างที่พี่บอกก็แล้วกัน  พัฒนาตนเองมีได้หลากหลายวิธีค่ะ 
 • การเรียน ป.โท ก็ใช่ว่าจะต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน มี ม. ที่ให้ความรู้ในการที่ไม่ต้องเข้าเรียนก็เยอะ หรือเรียนรู้ทางเว็บไซต์ด้านอื่นก็ได้  ลองดูนะค่ะ...

รบกวนถามครับ ผมเป็นพนักงานราชการ (ครู) ทำเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ แต่ทางเขตไม่ดำเนินการให้เขาแจ้งว่าพนักงานราชการครูไม่สามารถทำได้ แต่ที่เขตอื่น เพื่อนผมเขาเป็นครูอัตราจ้างเขาดำเนินการยกเว้นให้ รบกวนถามว่าผมจะทำอ่ะไรได้บ้าง ถ้าผมไปเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว เกิดว่าจับได้ใบแดง ผมจะทำยังไง ผมจะถูกยกเลิกสัญญาจ้างไหม แล้วระเบียบการลาเป็นยังไง อ่าน พรบ. ก็ไม่ค่อยชัดเจนซักเท่าไรเลย รบกวนถามผู้รู้ด้วยน่ะครับ เครียดมากเลย ผอ.เขตไม่เซ็นรับรองให้...

ผมจะได้รับความเป็นธรรมไหม

ตอบ...คุณสุชาติ...

 • คุณเป็นพนักงานราชการ ก็สามารถทำเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ได้นี่ค่ะ...
 • ให้ศึกษา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (5) นะค่ะ แล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่ดูนะค่ะ ว่าดำเนินการได้ค่ะ...เขายกเว้นให้ค่ะ...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/430/381/original_notic_6.pdf?1285687318
 • พี่ขอบอกว่า ในฐานะที่คุณเป็นพนักงานราชการ พยายามศึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานราชการนะค่ะ สำหรับเรื่องการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร อยู่ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  "ห้ามพลาด"  เพราะบางครั้ง เจ้าหน้าที่จะไม่ทราบ ถ้าเขาไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังค่ะ...จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไป...นำประกาศฉบับที่พี่บอกนี้ Print ไปให้ ผอ.เขตดูนะค่ะ...เขาทำกันได้ค่ะ...

ผมดำเนินการยื่นหลักฐานไปที่สำนักงานเขตแล้ว(สพป.สก1) ทางเขตว่าทำไม่ได้ ทำได้เฉพาะข้าราชการครูเท่านั้น

ผมก็งงว่าทำไมทำไม่ได้ เพื่อนผมเป็นครูอัตราจ้างแต่ทำได้ (สพป.สร 1) ผมจะทำยังไงได้บ้างครับใกล้จะเกณฑ์ทหารแล้วครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ...คุณหนึ่ง...

 • ให้คุณ โทรถามสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับพนักงานราชการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่ ถ้าเขาบอกว่าได้ ให้ print ประกาศ ที่พี่บอกไป นำไปที่เขต เข้าพบ ผอ.เขต ว่าได้ปรึกษากับสำนักงาน ก.พ. แล้ว ว่าทำได้ ทุกอย่างให้ทำบันทึกเป็นหลักฐานนะค่ะ ทำเรื่องผ่าน ผอ. ร.ร. แล้วนำไปยื่นให้เขตพื้นที่ ...ใครเป็นผู้บอกว่าทำไม่ได้ให้เขาตอบมาเป็นหลักฐาน...เซ็นต์ชื่อด้วยว่าไม่ได้เพราะเหตุใด เพราะระเบียบเขาให้ได้...หรือไม่ให้โทรถามที่ สพฐ.ถึงงานบุคคลผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ถามว่าได้หรือไม่ได้ จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
 • ถ้าเขาบอกว่าได้ บอกให้เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าไม่ได้ ให้ถามไปที่ สพฐ.ค่ะ...
 • ลองทำดูนะค่ะ...รีบ หน่อย เดี๋ยวไม่ทันการค่ะ...

ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบเรื่องปรับ 5% แต่ทางเรายังไม่ได้รับความคืบหน้าจากสำนักงานเขตพื้นที่เลยไม่ทราบว่าทางอาจารย์ทราบหรือไม่ว่ามีคำสั่งเรื่องปรับ 5% สั่งลงมาทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือยังค่ะเพราะพนักงานบางคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ในข่ายได้รับเงินปรับ5% ขอบคุณมากๆๆค่ะสำหรับคำตอบต่อไป

ตอบ คุณทัสวรรณ...

 • สำหรับคำสั่ง 5 % ทาง ม. ได้ทราบแล้วค่ะ ลองดูในสารบัญด้านขวาของบล็อกนะค่ะ คลิก แล้วอ่าน ผู้เขียนนำมาแจ้งให้ทราบแล้ว สำหรับตอนนี้ คงเป็นช่วงที่ส่วนราชการแต่ละส่วนกำลังดำเนินการให้ค่ะ เพราะที่ ม. ก็กำลังทำให้เหมือนกัน สำหรับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น คงจะได้เป็นการตกเบิกค่ะ ต้องเข้าใจด้วยว่าเจ้าหน้าที่มีภาระงานอื่นที่จะต้องปฏิบัติด้วยค่ะ คงช้านิดหนึ่ง ใจเย็น ๆ นะค่ะ เพราะปัจจุบันเหตุที่พวกเราได้รับข่าวสารเร็วก็เพราะมี IT เข้ามาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร เมื่อเราทราบเรื่องเร็ว เราก็คิดว่าเรื่อง 5 % ก็ต้องเร็วด้วย ซึ่งมันจะค้านกับความจริง คือ เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีงานอื่นอีกที่ต้องปฏิบัติ ขอเวลาเจ้าหน้าที่เขาทำงานด้วยนะค่ะ ใจเย็นนิดหนึ่งค่ะ อย่างน้อยก็ได้รับเป็นเงินตกเบิกค่ะ...เพราะข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ ก็ต้องรอเช่นกันค่ะ สำหรับผู้เขียนก็ยังไม่ได้รับค่ะ ถ้าได้รับก็เป็นการได้รับตกเบิกเงินเดือนค่ะ...

อยากเรียนถามอาจารย์ตอนนี้ดิฉันเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยงกลุ่มงานบริการปัจจุบันศึกษาจบระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี สามารถนำวุฒิการศึกษาไปปรับขั้นเงินเดือนได้ไหมค่ะ

ตอบ...คุณทัศวรรณ...

 • ปัจจุบันคุณอยู่กล่มงานบริการ และได้จบวุฒิ ป.ตรี แล้ว ไม่สามารถนำมาปรับขั้นค่าตอบแทนได้ค่ะ เพราะพนักงานราชการเป็นการจ้างแบบสัญญาจ้าง มีตัวสัญญาเข้ามาเป็นตัวจ้างระหว่างนายจ้าง คือ ส่วนราชการ กับลูกจ้าง คือ ตัวพนักงานราชการค่ะ สิทธิ + สวัสดิการ จึงไม่เหมือนกับข้าราชการค่ะ
 • อยู่ที่เมื่อแรกพนักงานราชการได้บรรจุวุฒิใด ก็ให้ใช้วุฒินั้นไปจนกว่าจะหมดสัญญาจ้าง ถ้าต้องการให้ได้ค่าตอบแทนตามวุฒิ ต้องไปสอบในตำแหน่งใหม่ค่ะ (เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น ๆ ด้วยค่ะ)...

เรียนถามอาจารย์

ดิฉันเป็นพนักงานราชการ(เกี่ยวกับการศึกษา)จะเรียนต่อ ป.โท ต้องทำบันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อหรือไม่ค่ะ

(ทุนส่วนตัวและนอกเวลาราชการ)

ขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยแนะนำค่ะ

ตอบ...คุณนาฏยา...

 • พนักงานราชการ ไม่สามารถขออนุญาตไปศึกษาต่อได้ (ในเวลาราชการ) เรียกว่า รัฐจะไม่อนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคปกติ เหตุเนื่องมาจากการทำสัญญาจ้างไงค่ะ...แต่ถ้าเป็นภาคนอกเวลาราชการ คือ เสาร์ - อาทิตย์ น่าจะทำได้ค่ะ เพราะที่ ม. ก็มีน้อง ๆ ที่เป็นพนักงานราชการไปศึกษาต่อเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์กันค่ะ...
 • แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่สามารถนำวุฒิมาปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนได้นะคะ เพียงแต่นำมาเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นได้ โดยทำบันทึกขอเพิ่มวุฒิกับทางส่วนราชการค่ะ...

เป็นพนักงานราชการครูของกรมอาชีว สามารถขอช่วยราชการได้มัยครับในกรมเดียวกัน

ตอบ...คุณพูนสวัส...

 • ในความเป็นจริง การเป็นพนักงานราชการนั้น ไม่สามารถจะไปช่วยราชการได้ค่ะ เพราะเป็นการทำสัญญาจ้างกับส่วนราชการที่ได้สังกัดอยู่ (เป็นไปตามกฎหมายเรื่องนายจ้าง - ลูกจ้าง) ส่วนในทางปฏิบัตินั้น คงขึ้นอยู่กับการบริหารภายในของแต่ละส่วนราชการค่ะว่าจะให้ได้หรือไม่ เพราะการช่วยราชการในระบบพนักงานราชการจะไม่เหมือนกับระบบของข้าราชการค่ะ...
 • การทำสัญญาจ้าง ถ้าเป็นกรมเดียวกัน ในความคิดของผู้เขียนก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารค่ะ ถ้าให้ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่จะทำให้ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดของผู้ที่จะขอไปช่วยราชการนั้นเดือดร้อนในเรื่องอัตรากำลังคนที่จะทำงานค่ะ สำหรับปลายทางนั้นคงไม่มีปัญหาเพราะเป็นการรับคนมาเพิ่มค่ะ...
 • ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารค่ะ...

ปัจจุบันดิฉันเป็นพนักงานราชการครู อยู่กล่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และได้จบวุฒิ ป.ตรี แล้ว มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว

จะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน 15000 บาทไหมค่ะ

ตอบ...คุณทัสวรรณ

 • ให้รอหนังสือสั่งการจากกระทรวงการคลังมาก่อนดีกว่านะคะ เพราะจะแน่นอนกว่า ว่ารัฐให้เงินเป็นประเภทไหน เช่น ค่าตอบแทน หรือว่าค่าครองชีพ
 • ตอนนี้ไม่กล้าตอบเพราะยังไม่มีหนังสือสั่งการที่แท้จริงค่ะ...

ขอรบกวนสอบถามนะครับ กรณีพนักงานราชการโดนผู้บังคับกลั่นแกล่น โดยการประเมินไม่ผ่านหรือตำกว่าความเป็นจริง ในฐานะที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลงานเป็นหลักฐาน จะมีวิธีการใดที่จะปกป้องตนเองได้บ้าง หรือขอความเป็นธรรม ช่วยตอบด้วยครับ ขอบพระคุณยิ่ง

ตอบ คุณ anan...

ให้คุณศึกษาบล็อกดังต่อไปนี้นะคะ ค่อย ๆ ศึกษา เพราะพี่นำไปเขียนและนำไฟล์ไปแขวนไว้ให้ศึกษาแล้ว ลองดูนะคะ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/431013

http://www.gotoknow.org/blogs/books/64149/toc

สำหรับผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง เวลาจะร้องทุกข์ก็ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปทราบด้วยค่ะ...

อยากสอบถามเรื่องเครื่องราชครับเกี่ยวพนักงานราชการต้องเตรียมอะไรบ้างครับและติดต่อที่ใครครับถึงจะได้เครื่องราชครับ

ตอบ คุณ beer

 • การขอเครื่องราชอิสรยาภรณ์ของพนักงานราชการให้ติดต่อที่งานการเจ้าหน้าที่ที่คุณสังกัดอยู่ค่ะ เพราะเขาจะทราบรายละเอียดในเรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เขาเป็นผู้ปฏิบัติอยู่
 • แต่ถ้าเป็นที่ มรภ.พิบูลสงคราม พนักงานราชการจะไม่ต้องทำอะไร เพราะกองบริหารงานบุคคลที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติอยู่จะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราช ฯ ให้ โดยตรวจสอบในเรื่องของการมีโทษทางวินัยหรือไม่ ถ้ามีจะไม่ขอให้ แต่ถ้าไม่มีทางเราจะดำเนินการเสนอขอให้ ฯ
 • เจ้าตัวพนักงานราชการจะทราบก็ต่อเมื่อเราแจ้งให้ทราบว่าปีนี้เราเสนอขอชั้นอะไรให้กับพนักงานราชการ และได้รับแจ้งในประกาศในราชกิจจานุเบกษา...โดย กองบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้กับพนักงานราชการทราบค่ะ
 • เพราะคุณต้องทราบว่าหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความเตรียมการ ความพร้อมยินดีที่จะให้บริการของแต่ละงานว่ามีความเต็มใจที่จะให้บริการ ในเรื่องการทำงาน มาก - น้อย แตกต่างกันค่ะ
 • คุณสามารถศึกษาเรื่องเครื่องราชฯ เพิ่มเติม ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้นะคะ...
 • http://www.gotoknow.org/blogs/books/64149/toc
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท