นวัตกรรมกทางการสอน

ช่วงนี้มีการทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะมากเหลือเกิน   ต่างคนก็ต่างงัดวิทยายุทธมาเต็มที่  ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  ๆ  แล้วสามารถทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย
คำตอบ