เรื่องกล้วยไม้

ไม้เมินดิน
ผมขอถามอาจารย์เรื่องน้ำยาเร่งรากกล้วยไม้ จะใช้ยี่ห้อไหนดี   และใช้แล้วระยะกี่วันรากจึงจะเริ่มแตก(โดยประมาน)   และผมอยากทราบวิธีการแยกหน่อ(ตะเกียง)มาปลูกอย่างถูกวิธีด้วยนะครับ & nbsp;   ผมเคยแยกมาปลูกแล้วไม่รอดเลยครับ
คำตอบ

สวัสดีครับ

ยาเร่งรากที่ผมใช้เป็นประจำได้แก่ยีห้อ สตาร์ท บี วัน เป็นยาเร่งรากแบบน้ำ มี 2 แบบ คือแบบเข้มข้น และแบบเจือจาง แบบเจือจางราคาจะถูกกว่าครับ ปรกติจะใช้ในระยะที่เริ่มปลูกใหม่ รดประมาณ 2-3 ครั้ง รากก็จะเริ่มออกครับ (แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 5 วัน) ใช้อัตราตามที่ระบุไว้ในวิธีการใช้นะครับ ถ้าใช้มากหรือเข้มข้นเกินไปจะทำให้รากกุดได้ครับ ส่วนวิธีการแยกหน่อ จะต้องรอให้ตะเกียงมีรากประมาณ 3-5 ราก  ใช้กรรไกรคม ๆ ตัดใต้หน่อลงมาประมาณ 1-2 นิ้ว (ตัดแนวเฉียง) แล้วทาปูนแดงที่แผลทั้งที่ต้นแม่และหน่อครับ ป้องกันการติดเชื้อ เมื่อปูนแห้งดีแล้ว ก็นำไปอัดกาบมะพร้าวที่แช่น้ำจนจืด(ยางที่อยู่ในกาบมะพร้าวจางลง ใช้ระยะเวลาแช่ประมาณ 7-10 วัน เปลี่ยนน้ำ 1-2 วันต่อครั้งเพื่อไม่ให้กาบมะพร้าวเน่า)  ยึดหน่อเข้ากับไม้ไผ่ที่ตอกยึดเข้ากับกาบมะพร้าวหรือยึดเข้ากับลวดแขวนก็ได้ครับ จากนั้นก็รดยาเร่งรากและยาฆ่าเชื้อรา ตามปกติ นำไปไว้ในที่แดดรำไร จนกว่ารากใหม่จะออกแล้วค่อย ๆ ให้แสงมากขึ้นครับ บางครั้งอาจใช้ถ่านเป็นเครื่องปลูกก็ได้ครับ แต่ต้องแช่น้ำให้หมดด่างเหมือนกัน ประมาณ 7-10 วันก่อนนำมาใช้  ควรเตรียมเครื่องปลูกให้พร้อมก่อนที่จะทำการตัดแยกลำนะครับ ขอให้ประสพความสำเร็จครับ

ดีดีค่ะ