การประชุมวิชาการช่วง 11-12 ต.ค.49

     อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ครับ ตามที่อาจารย์เคยติดต่อผ่าน B2B เรื่อง ไปร่วมประชุมวิชาการ/นำเสนอผลการวิจัย ในช่วง 11-12 ต.ค.49 (หากจำไม่ผิดนะครับ) มีอะไรเปลี่ยนแปงไปบ้างหรอยังครับ และ/หรือผมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ
                 อนุชา หนูนุ่น

คำตอบ

เรียนคุณชายขอบ

  • ผมได้เห็นที่คุณชายขอบติดต่อกลับแล้วครับ แต่เป็นช่วงกำลังเตรียมจัดงานประชุมวิชาการพอดีเมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่คิดว่าติดต่อคุณชายขอบไม่ทันแล้ว เลยกะว่าเอาไว้หลังการประชุมค่อยแจ้งให้ทราบและเล่าให้ฟังก็แล้วกัน
  • จริงๆแล้ว หัวข้อการสัมมนาที่สถาบันผมจัดขึ้นในปีนี้  ต้องการประสบการณ์และผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบคุณชายขอบมาก มันเป็นเวทีประชุมของคนทำงานในท้องถิ่นทั่วประเทศ  ทั้งทางด้านสุขภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาภาคสังคม แต่ดูๆแล้วก็จัดการลำบากเหมือนกัน คือคนที่ทำงานจริงจัง ก็มีความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือภารกิจเยอะ จะเบียดเบียนเวลาเพิ่มขึ้นอีกก็ดูกระไรอยู่ แต่ก็ดี ได้ทราบแหล่งวิทยาการ  คิดว่าในอนาคตคงได้มีโอกาสเรียนเชิญนะครับ  
  • อย่างไรก็ตาม ผมได้เรียนเชิญจ่าสิบเอกสมบัติ จากชัยนาท ซึ่งเป็นผู้นำภาคประชาชนที่ทำเรื่องเอดส์ในชุมชนและอยู่ในพื้นที่ที่ผมกำลังทำวิจัยสร้างพลังกลุ่มประชาคมวิจัยอยู่พอดี ที่ประชุมได้แนวปฏิบัติจากพี่แกมากอย่างยิ่ง
  • การประชุมได้ขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มคนที่ทำงานในพื้นที่ด้วยกันอยู่แล้วบ้างเล็กน้อย ได้ด้านสร้างความรู้และระดมประสบการณ์ของคนทำงาน ก็ได้มากพอสมควร  ทั้งประเด็นสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ประเด็นสุขภาพที่อุบัติขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบันแบบที่สังคมต้องรีบเรียนรู้อย่างยิ่ง เช่น กรณีของ โรคหน่อไม้เป็นพิษบูโทลิสซึม ที่น่าน และประเด็นที่ต้องสร้างทักษะคนใหม่ๆให้ทำงานปฏิบัติการระดับชุมชน เชื่อมโยงกันในขอบเขตที่ซับซ้อนมากขึ้นระดับนานาชาติ จะว่าไปแล้วได้มากกว่าที่คาด  เพราะผมใจไม่ดีเลย  ทั้งมีเวทีเรื่องสาธารณะที่น่าสนใจในระดับประเทศในช่วงเวลานี้เยอะเลย  การเกิดปฏิรูป และการเกิดน้ำท่วม...เดาไม่ออกเลยว่าคนจะมาประชุมกันได้หรือไม่ ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรเองหลายคน  บอกเลยว่าวางมือจากงานน้ำท่วมมาร่วมประชุม
  • ขอบคุณมากนะครับ  ขอให้เป็นความหวังและเป็นกำลังปัญญาของคนทำงานเชิงพื้นที่ต่อไปนะครับ.
ชายขอบ

     รับทราบแล้วครับ หากมีอะไรที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ทางด้านวิชาการ ผมกะว่าจะรบกวนติดต่ออาจารย์ในคราวต่อไปด้วยนะครับ

ชายขอบ

     หลายวันมาแล้วผมจะเข้ามาบันทึกเพื่อบอกเล่า และเชิงบันทึกเตือนความทรงจำไว้ด้วยนะครับ เมื่อคราวงาน KM Forum 3 ที่ผ่านมา ผมก็ได้เชิญจ่าสิบเอกสมบัติ มาร่วมเวที อสม.ติดดาวด้วย ท่านเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาเอดส์ ปี 2549 ครับ
     ผมประทับใจท่านมาก ตั้งใจไว้ว่าจะหาทาง ลปรร.กับท่านอีกในภายหลัง วันนั้นเรามีเวลาได้พบปะกันน้อยไปหน่อยครับ คุยกันยังไม่หนำใจ แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นคือความมุ่งมั่นในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ของภาคประชาชนท่านหนึ่งที่มีเกินร้อยเลยครับ

ครูกานท์

อ.วิรัตน์ ครับ ผมเข้ามาเป็นชุมชนด้วยคนหนึ่งแล้ว แต่ยังเบบี้มากกับที่นี่ อยากหารือวิธีเขียนบล็อกบ้างครับ (ทางโทรศัพท์น่าจะสะดวกไหม)ขอบคุณมาก...

อายุบวร