วิธีส่งงาน

ขอทราบวิธีนำงานเข้ามาเก็บไว้ในบล๊อกของตนเองค่ะ
คำตอบ