หวัดดีคะ

รัตนาภรณ์ ดวงคำ
สวัสดีคะอาจารย์ หนูเรียนวิชานิเทศกะวิชาการศึกษาการมีส่วนร่วมกับอาจารย์นะคะ ก็รู้สึกเรียนกะอาจารย์ก็สนุกเหมือนเดิมคะ อาจารย์สอนแบบหลากหลาย ทำให้เราไม่เบื่อกับการเรียนของอาจารย์ ดีใจคะ ที่ได้เรียนกะอาจารย์อีกครั้ง ช่วงนี่อากาศเริ่มหนาวแล้ว ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
คำตอบ

ตอบ ศิษย์รัตนาภรณ์ ดวงคำ

ขอบใจที่ให้คำชมว่าเรียนด้วยสนุก

สุขภาพช่วงนี้ยังต้องคอยดูแลตัวเอง

เพราะไม่มีสิทธิ์ป่วย แล้วใครจะสอนศิษย์ล่ะคะ