จากเพื่อนเก่าวัดน้อย 3/1

สุรศักดิ์ ศรีพงศ์ชัยสิน
ว่าไงแกตอนนี้เราก้อกำลังรวบรวมเพื่อนอยู่นะตอนนี้แกอยู่ไหนล่ะว่างๆก้อโทรมาได้ที่ 0875088406
คำตอบ