ไม่ลองไม่รู้

อาจารย์ครับ ผมทดลองส่งมาหาอาจรย์ครับ ไม่รู้ได้หรือเปล่า
คำตอบ