????

สุพรรณฯ
สวัสดีคุณเกาะยอ น่าอยู่ไหมเกาะยอ บรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างไร แล้วทำไมไม่กลับไปอยู่เกาะยออย่างเดิม สงสัยมีอะไรๆที่รักมากที่สุพรรณฯ..จึงลืมเกาะยอ
คำตอบ