สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

สอบถามสิทธิค่าเช่าบ้าน
ข้าพเจ้ารับราชการครั้งแรกที่กรมปศุสัตว์ (กรุงเทพฯ) ต่อมาโอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร ต่อมาโอนย้ายกลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติงานที่จังหวัดระนอง ขอสอบถามว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
คำตอบ
not yet answered

ค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ