ถามเริ่อง quantum science ครับ

สวัสดีครับ พี่ชิว มีเรื่องสอบถามครับ ผมได้รับเมลล์เรื่ิองราวของ quantum science มากมาย พร้อมด้วยความวิเศษมากมาย จิตสำนึกผมบอกว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ ความเกี่ยวข้องของตัว quantum science และผลที่ได้รับ ไม่มีความสัมพันธ์กัน(เลย) จึงได้ถามพี่ชิวดู เพราะว่าน่าจะได้ข้อมูลที่กระจ่างกว่าตัวเอง มีเว็บตัวอย่างครับ http://www.quantumscience.com.au/ ขอบคุณเป็นการล่วงหน้าครับ อุทัย อาวรณ์(โอ)
คำตอบ