เสื้อของมหาวิทยาลัย ไม่มีนะจะบอกให้

Mr C

ตามที่มหาลัยฯ เคยแจ้งให้สั่งจองเสื้อของมหาลัย  นั้น  ปรากฎว่าไม่มีศูนย์ไหนส่งเรื่องเข้าไปเลย  มีแต่ศูนย์เขาวงเท่านั้นที่ส่งเรื่องไป  ทางมหาลัยจึงยกเลิกประกาศดังกล่าว 

ศูนย์เขาวง  จะทำอย่างไรดีครับ

คำตอบ