เรียนคอมพ์ยากไหมครับ

อยากจะเป็นคนเก่งคอมพ์ต้องเรียนอะไรบ้าง
คำตอบ