ถาม

นก
ครูได้เปิดสอนพิเศษไมค่ะหนูอยากเรียนกับครูค่ะและมีเพื่อนเรียนด้วยก็เยอะมากค่ะจะได้สอนไมค่ะ
คำตอบ