ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิดาและปู่ย่ามาซิคะ

เป็นกรณีที่น่าสนใจ อยากศึกษาค่ะ มีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนคะ บอกปีเกิดของคุณมาด้วยนะคะ มารดามีสัญชาติอะไร รีบบอกมานะคะ
คำตอบ

สวัสดีครับอาจารย์แหววครับ กระผม พ.จ.อ.ชูเชิด เดชทศพล หมายเลขประจำตัว ๒๒๖๔๓๐๐๐๐๑ เกิด 20 มิ.ย. 07 ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีทะเบียนบ้านอยู่ที่ 85/97 หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ซลบุรี

ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง นายคลัง หมวดพัสดุและเชื้อเพลิง แผนกพลาธิการ กอง สน.กร.

ขอเรียนชี้แจงรายการบิดาผู้ให้กำเนิด ตามข้อเท็จจริง ดังนี้ว่า เมื่อครั้งก่อนเข้ามาเป็นทหารได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ของพ่อ วิสิทธ์ จันทรโด ซึ่งเป็นผู้ช่วยสัสดีอำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นญาติทางมารดา จึงใช้ชื่อสกุล ตาม บิดาบุญธรรมว่า “จันทรโด” กระผมได้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคค่ำ โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.๕ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จบ มศ.๕ และกระผมก็มาสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือได้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖

กระผม เริ่มเข้ารับราชการมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ ๒๖ ปี ตั้งแต่ เข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สำเร็จการศึกษา นรจ.ได้รับยศ จ.อ. ได้สอบเลื่อนยศเป็นพันจ่าเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ และได้เพียรพยายาม วิริยะ อุตสาหะ บากบั่น เพื่อสอบเลื่อนฐานะที่จะเป็นนายทหารเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการ เริ่มสอบแข่งขันตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ จนกระทั่ง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ กระผมสอบเลื่อนฐานะ พันจ่าเอกเป็นเรือตรี ประจำปี ๒๕๕๐ ได้กระผมจึงทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร

ในตำแหน่ง นายคลัง หมวดพัสดุและเชื้อเพลิง แผนกพลาธิการ กอง สน.กร. ตั้งแต่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

ได้เข้าอบรมหลักสูตรครบถ้วนแล้ว รอการบรรจุ ติดอยู่เรื่องสัญชาติบิดาผู้ให้กำเนิด ขออ้างตามหลักฐานทะเบียนราษฎร (ทร.๑๔) มีเลขประจำตัวประชาชน ๓ – ๔๐๙๗ – ๐๐๑๒๖ – ๐๓ - ๑  จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลสัญชาติไทย มิใช่ ทร. ๑๓ ทะเบียนราษฎรหรือบุคคลต่างด้าว และมารดาผู้ให้กำเนิดเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ในหลักฐานในใบสำคัญคนต่างด้าวเป็น สัญชาติจีน ชื่อจริงชื่อ เหรียญ แต่ในหลักฐานชื่อ เหลือง  

ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อบิดาผมอายุประมาณ ๓ ขวบ

ขณะนี้ นาย อั้วอุ้ย แซ่โง้ว บิดาข้าพเจ้าอายุจริง ๘๔ ปี แต่หลักฐานทางทะเบียนราษฎร ๗๖ (2475)  ไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ฝ่ายปกครองอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าตนเองเกิดที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มีพยานบุคคลและญาติพี่น้องลูกหลานเป็นพยานยืนยันครบขบวนการ นายอำเภอท้องที่จึงออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดให้เป็นหลักฐาน เอกสารหนังสือ หมายเลขที่๗๗/๕๑ ลง ๑ เม.ย.๕๑ รับรองสถานที่เกิด, ๗๘/๕๑ ลง ๑ เม.ย.๕๑ รับรองผมเป็นบุตรจริง รวม ๒ ฉบับ วันนี้ผมรบกวนเวลาอันมีค่าของอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับ

 

 

 

 

สวัสดีครับอาจารย์ครับกระผมจิตรใจไม่ได้อยู่กับร่องกับลอย ตอบคำถามอาจารย์ไม่ครบหรือไม่ตรงประเดนไม่รอบครอบครับ

ขออนุญาตเพิ่มเติมให้ตรงคำถาม

โดยหลักฐานใบสำคัญคนต่างด้าว ระบุว่า นายฮั้วอุ้ย   แซ่โง้ว   รับใบสำคัญคนต่างด้าวเลขที่ 7/2491 ออกให้ 8 มี.ค.2491 เป็นคนสัญชาติจีนแต้จิ๋ว มีบิดาชื่อ ชาย สัญชาติจีน (จริง) มารดาชื่อ เหลือง สัญชาติจีน (ปลอม) แต่ข้อเท็จจริงเป็นดังนี้ครับ

บิดากระผม นายฮั้วอุ้ย เกิดที่ตำบล จอหอ เมืองนครราชสีมา มีแม่เป็นคนไทยชื่อว่านางเหรียญหรือเหลือง ซึ่งเป็นคนไทย(จอหอ) มีญาติพี่น้องเป็นคนไทย(ดังเดิมอยู่ที่จอหอ) อยู่หลายจังหวัด สามารถติดต่อสอบถามและตรวจสอบได้ทางทะเบียนราษฎรว่า มีอยู่จริง สามารถยืนยันได้ทุกคน

ส่วนแม่ของกระผมชื่อนางสงวนกลิ่น มีสัญชาติไทย อีกประเด็น พ่อกับแม่ไม่มีหนังสือจดทะเบียนสมรถ เท่าที่ผมได้รับการยืนยัน จากป้าน้าอา และพี่สาวพี่ชายทั้งหมด เพราะก๋งเขาส่งบิดาไปอยู่เมืองจีนส่งให้ไปเรียนหนังสือจีน กลับมาเมืองไทย   ทวดดวน เห็นแม่ผมเป็นคนขยันเหมือนลูกสาวที่ตายไป(นางเหรียญหรือเหลือง)จึงขอแม่มาเป็นหลานสะใภ้ กลายเป็นเหตุผล  ณ  ปัจจุบันนี้ครับ

 

นางสลับ  คืนคง  254/4  ซ.มัชฌันติการาม  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร(อา)

น.ส.เทียมจิต  คชหิรัญ  646/13  ซอยริมครองบางกอกน้อย  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร(ป้า)

นางองุ่น  ปูรณัน  646/13  ซอยริมครองบางกอกน้อย  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร(อา)

นางสุภาพ  พิมพ์สอาด  19/15  หมู่ที่  9  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี(อา)

น.ส.พวงรัตน์  หงส์พูนพิพัฒน์  657/1-2  หมู่ที่  3  ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น(พี่สาว)

นายมานะ  หงส์พูนพิพัฒน์  161  หมู่ที่  6  ต.นากลาง  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู(พี่ชายรับราชการเป็นเกษตร อำเภอ หนองบัวลำภู  อยู่ระดับ ซี 7 )

พ.จ.อ.ชูเชิด  เดชทศพล  85/97  หมู่ที่  6    ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี