บันทึกล่าสุดไม่ขึ้นหลายบันทึกแล้ว

ฝากมะปรางเปรี้ยวช่วยดูหน่อย เพราะบันทึกล่าสุดในหน้าประวัติของธรรมฐิตไม่ขึ้นหลายบันทึกแล้ว.. http://gotoknow.org/blog/aa123456789/307863 http://gotoknow.org/blog/aa123456789/307905 http://gotoknow.org/blog/aa123456789/308047 http://gotoknow.org/blog/aa123456789/308119 สาธุๆๆขอรับ..
คำตอบ