ตอบคุณพลชัยเรื่องผู้ทรงสิทธิตามมาตรา ๒๓

ขอเอาคำถามของคุณพลชัยและคำตอบที่ อ.แหววตอบมาลงให้ท่านอื่นได้มีโอกาสศึกษาด้วย
คำตอบ