ISO9001:2008

หนังสือ ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เล่มที่มีทั้งข้อกำหนดเปลียบเทียบไทย - English ฉบับใด สำนักไหนเขียนได้ชัดเจนที่สุดครับ ติดต่อเสาะหาได้ที่ไหนอย่างไร กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ
คำตอบ