Lab ศิลปะ

นาย สมพาน เรียงขวัญ
คุณป้า ชัดเจน ครับผม นาย สมพาน เรียงขวัญ จาก ร.ร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ตอนนี้โรงเรียนของผมกำลังจะเตรียมการเพื่อขอรับการประเมิณโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 และพอดีผมได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับ แลบศิลปะและดนตรีครับและในตอนนี้ผมก็กำลังทำวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอยู่ครับ แต่เนื่องจากผมยังด้อยประสบการ จึงทำให้ตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นทางที่จะไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนในฝันเลยครับจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากคุณป้า ชัดเจน ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผมหน่อยครับ
คำตอบ