อยากทราบชื่อโรงเรียน

อยากทราบชื่อ ที่อยู่และวันที่ของโรงเรียนที่ท่านอาจารย์จะออกประเมินโรงเรียนต้นแบบฯ ในเดือน พ.ย. เพื่อนำคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูไปดูการประเมิน
คำตอบ