เปิดรับสมัครนักศึกษา!

ไม่ทราบว่า ระบบการศึกษานี้มีให้การศึกษาระดับปริณญาตรีมั้ยค่ะ และมีเปิดรับสมัครที่ไหนบ้าง
คำตอบ
not yet answered
นางวรรณา สิยาชีพ

ระบบการศึกษานี้มีให้การศึกษาระดับปริณญาตรี

Wasawat Deemarn

คุณวัลภา ... ผมตอบไปทางเมล์ให้แล้วครับ

ใช้เมล์เป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับ ;)

ถ้ามีการทุจริตในการทำวิทยานิพนธ์ โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับงาน

ทำทั้งห้อง โดยผู้อำนวยโครงการเห็นฟ้องด้วยกันทั้งคณะ แต่ยังหาหลักฐานไม่ได้ หรือเป็นที่กล่าวขานกัน และมีลับรมคมใน เป็นที่พิรุจ ถ้ามีคนฟ้อง

จะมีมาตราการได้ในการตรวจสอบ ในการกระทำนั้น และนิสิตห้องนั้นจะเป็นอย่างไร โดยการกระทำผิดกฏของวิทยาลัย

ขอถามหน่อยนะค่ะผู้รู้วิทยานิพนธ์เถือนคืออะไร

แล้วถ้าเป็นวิทยานิพนธ์เถือนแล้วจะจบการศึกษาได้ไหม

ช่วยอธิบายให้ให้ฟังหน่อยค่ะ

Wasawat Deemarn

สวัสดีครับ คุณนรีนุช ครามศรีนวล ;)

หากหา "หลักฐาน" ได้ให้แจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

กฎหมายทุกอย่างจะเชื่อมั่นที่ตัวหลักฐานก่อนครับ หาได้ จะมีมูลทันที

หากมีการสอบสวนแล้วพบว่าจริง นิสิตห้องนั้นจะถูกยกเลิกใบปริญญาบัตรทันที เจ้าหน้าที่ผู้รับก็จะอาจจะถูกพิจารณาให้ออก และแรงกว่านั้นฟ้องร้องเป็นคดีอาญาปลอมแปลงเอกสารทางราชการอีกต่างหาก

ส่วนวิทยานิพนธ์เถื่อน คือ วิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยไม่ให้การรับรอง ซึ่งอาจจะเกิดหลายปัจจัย เช่น อาจารย์ผู้เซ็นรับรอง 3 - 5 ท่านนั้นไม่ทราบเรื่องการมีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพราะเขาจะมีกรรมการหลายระดับที่จะตรวจสอบหลายชุดกว่าจะผ่านออกมาเป็นรูปเล่ม

วิทยาพนธ์เถื่อนจบได้ หากไม่มีหลักฐานฟ้องร้องกันเสียก่อน แต่มีผลย้อนหลังได้ หากตรวจพบภายหลังครับ อย่างที่มีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือ ลอกผลงานมาขอตำแหน่งวิชาการครับ

แต่หากเป็น สพฐ.แทบไม่มีเหตุการณ์ยกเลิกวิทยฐานะ เพราะเขาช่วยเหลือกัน อุปถัมภ์กัน

พอมองเห็นภาพเลา ๆ นะครับ

อยากให้เขียนถึงพฤติกรรมนี้ใน Gotoknow นี้จังนะครับ สมัครสมาชิกดีไหม

จะได้คุยกันเป็นล่ำเป็นสันไป

;)...

ขอบคุณมากค่ะ

ดิฉันคิดว่าหลายคนที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการดำเนินไปสู่การสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพใน แง่วิชาการ หากแต่มีหลายคนที่แอบ "ลักไก่" อาจจะเป็นเพราะขี้เกียจ หรือไม่มีเวลา หรือไม่มีปัญญา หรือ ฯลฯ อีกมากมายที่จะยกเหตุผลมาสนับสนุนตนเอง ในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่เพียงทำผิดต่อจริยธรรมทางการศึกษา ยังทำผิดต่อตัวเอง คนจำพวกนี้ไม่มีความซื่อสัตว์เอาเสียเลย แล้วจะหาคนที่ซื่อสัตย์จริงใจมาเป็นกำลังของประเทศได้อย่างไร

ค่ะกำลังหาหลักฐานอยู่ ถ้าได้ความอย่างไรแล้วจะได้นำมาเล่าสู่กันฟัง

Wasawat Deemarn

ยินดีครับ ... คุณนรีนุช ครามศรีนวล ;)

เหตุผลที่กล่าวมาถูกต้องทั้งหมดครับ

คนเหล่านี้ทำเพื่อตัวเองโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น

ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำลง

ยิ่งเรียนสูง กลับ ยิ่งไม่น่าเชื่อถือขึ้น

ขอให้โชคดีนะครับ

หากมีความก้าวหน้า เข้ามาคุยกันได้อีกครับ

ขอบคุณครับ ;)