แสดงความเห็น

พรจันทร์
ขอชื่นชมอาจารย์แหวว ท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และเป้นกำลังใจให้น้องๆที่ไร้สัญชาติทุกคนตามที่เพื่อนๆทุกคนได้เป็นกำลังใจให้น้องๆมาก่อนหน้านี้ ขอแสดงความเห็นนิดนึงนะค่ะ ตามที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงจังหวัดนึงคือสมุทรสาครเมื่อหลายปีก่อน อยากแสดงความเห็นว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่ดีที่ให้โอกาสแก่คนชาติอื่นๆในการทำงาน แต่ก้ขออยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายด้วยไม่ว่าทั้งฝ่ายนายจ้างลุกจ้างและทุกคน และการช่วยเหลือ เด็กๆที่เป็นลูกของแรงงานต่างด้าวตามความเหมาะสมก็เป็นเรื่องที่ดี และมีการตั้งโมเดลในการแก้ปัญหา และท่านอาจารย์ได้แสดงความเห็นในเรื่องสัญชาติไปแล้วว่าได้หรือไม่ได้สำหรับเด็ก แต่อยากชี้ให้เห็นบางประเด็นว่า ในบางจังหวัดก็น่าจะมีปํญหานี้แอบแฝงอยู่ ในเรื่องของเด็กไร้สัญชาติ จากแรงงานต่างชาติ ซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นนึงที่รัฐควรเข้ามาดูแล เหมือนที่แรงงานของเราไปทำงานต่างประเทศ เท่าเทียมกับแรงงานต่างชาติมาทำงานบ้านเราให้ การดูแลเหมือนกันทั้งความเป็นอยุ่ สวัสดิการ แต่ถ้ามีประเด็นการเกิดของคนต่างชาติก็ควรน่าจะดูแล ให้สถานะตามความเหมาะสมด้วยไม่งั้นก็อาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตซึ่งคิดว่าน่าจะมีอยู่หลายจังหวัด ค่ะ
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

เรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องยากค่ะ

ดูอย่างกรณีน้องหม่องซิคะ กว่าจะลงตัว ก็เหนื่อยกันทุกฝ่าย