โรงเรียนดีใกล้บ้านดี ของโรงเรียนสังขะ

เด็กหญิงศศินิภา
♥หนูอยากทราบว่าคณะกรรมการท่านจะถามเราว่าอย่างไรตอนที่คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านขอบคุณค่ะ♥
คำตอบ
not yet answered

หนูอยากทราบว่าจะมาโรงเรียนสังขะวันที่เท่าไรค่ะ

แล้วหนูจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ