JRbrandได้เข้าถึงรอบไหนในรายการชิงช้าสวรรค์

กิฏิพัชช์

ผมติดตามผลงานของJRbrandมาตลอดแต่บังเอิญช่วงนี้ผมไม่ว่างมีเวลาเลยฟังแต่คนรอบข้างพูดกันว่าJRbrandแพ้โรงเรียพระปฐมวิทยาลัยจริงเท็จประการใดครับขอกรุณาช่วยตอบด้วยขอบพระคุณครับ

คำตอบ