น้องหม่อง

ประชา
ดีใจที่น้องหม่องได้ไปญี่ปุ่น แต่อยากทราบว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยอนุญาตไม่ได้ แต่กระทรวงต่างประเทศให้ออกได้เพราะอะไร และใช้ระเบียบอะไรครับ อ.พันธุ์ทิพย์ ต่อไปจะได้ไม่ต้องของกระทรวงมหาดไทย
คำตอบ