อยากทราบสาเหตุของการหลังเวลานอน

เนื่องจา่กผมมีอาการปวดหลังมากเวลาตื่นนอนตอนเช้า เป็นมาหลายวันแล้ว บางวันก็ปวด บางวันก็ไม่ปวด ก็เลยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เคยเปลี่่่ยนหมอใบใหม่ที่ไม่ใหญ่เกินไป ก็ยังคงปวดอยู่อีก ไม่ทราบว่าเกิด่จากอะไร...ปกติผมก็ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกวัน อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุของการปวดหลังหรือไม่..รบกวนผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ....
คำตอบ