ทำไรอยู่หนอ

ตี๋
ทำไรอยู่ คุณครู งาน เยอะนิ ไม่มีเวลาอ่านเลยหรอ
คำตอบ