มาเยี่ยมศิริรัตน์แล้วค่ะ

ชอบชื่อแพลนเน็ตของคุณมาก "ดาวเคราะห์แห่งการเรียนรู้"  โรแมนติกดีค่ะ ดูเป็นตัวของตัวเองดีค่ะ

 อยากทำเว็บเพจนี้แค่เป็นการบ้านในวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะ

ถ้าคุณเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ในเว็บเพจได้นะคะ กระบวนการสะสมความรู้ก็จะชัดเจนมากขึ้น

คำตอบ