มาตรฐาน ISO 10523

ดา
จะหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ISO 10523 ได้จากที่ไหน (หากเป็นสื่อทางอินเตอร์เน็ตช่วยบอกเว็บไซด์ด้วยค่ะ) และเป็นระบบเกี่ยวกับอะไรค่ะ วานช่วยตอบหน่อย
คำตอบ