ตาเฒ่าทำอะไรครับช่วงนี้...มีคำถามถามตาเฒ่า

ดช.ดารัณ วงศ์วัง
1.อยากให้ตาเฒ่าอัพบล็อกบ่อยๆ 2.อยากให้ตาเฒ่าทำบล็อกนี้เพื่อเป็นทานทางวิชาการ(ทำบุญโดยการให้ความรู้เผยแพร่ความรู้อย่างแท้จริง) 3.อยากให้ตาเฒ่าใส่คู่มือ การทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ รูปแบบวิจัยที่ถูกต้อง อาจเป็นแบบของ มศว.ประสานมิตรก็ได้ 4.อยากให้ตาเฒ่านำไผลงานวิจัยดีๆมาลงบ่อยๆนะครับ 5.ขอให้ตาเฒ่าเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ รวมถึงเป็นปูชณียบุคคลในวันหน้า 6.ตาเฒ่าเป็นความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูลตลอดไป 7.ขอให้ตาเฒ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับ รักและเคารพตาเฒ่าครับ นาจา ลูกแม่เอ๋ หลานยายพูล
คำตอบ