คิด พูด ทำ

เรามีหลายเรื่องที่เราคิด

เรามีหลายเรื่องที่เราพูด

แต่เรายังไม่ได้ทำ

จะทำอย่างไรให้เรื่องที่เราคิด เราพูด

นั้นได้เกิดการทำ

คำตอบคือ.....

คำตอบ

นั่นนะซิคุณพี่โต๊ก  จะเริ่มทำอะไรก่อนดีแหล่ะ พูด คิด ไว้เยอะ ก็จริง  แต่ไม่ได้หมายความว่าได้แบกโลกไว้นะ  เพราะไม่ได้คิดที่จะทำเองทั้งหมด หวังไว้ว่าเมื่อมีคนอื่นได้ฟัง ความคิดเราแล้ว คงจะมีคนช่วยทำ      ขอถามย้อนกลับ 

          1. จะให้ทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก  

           2.  แล้วจะช่วยหรือไม่ 

ขจิต ฝอยทอง
  • ขออนุญาตนะครับ
  • อยากให้มีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับงานป่าไม้ เท่าที่หายังไม่พบ
  • เรื่องการทำงาน หรือสิ่งใดก็ได้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปครับ
  • ขอบคุณครับ
  • รออ่านอยู่นะครับ
กอบัว

รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการติดต่อ จากอาจาย์  

ก่อนอื่นขอเรียนอ.ว่า  ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังเริ่มทำ KM  ซึ่งยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควร  เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ  และผลของการนำความรู้ไปใช้   จึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร จะเน้นที่รูปแบบมากกว่า  ขาดความต่อเนื่อง อาจจะต้องสร้างวัฒนธรรมในเรื่องนี้ คงต้องใช้เวลาพอสมควร  แต่ก็จะพยายามทำต่อไป  ทั้งนี้ก็ต้องขอคำชี้แนะจากท่านด้วยนะคะ

กรมป่าไม้มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษาส่งเสริม ทำนุบำรุงป่า และดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้  ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก  หากจะมองโดยองค์รวม อำนาจหน้าที่ในปลูก การดูแล รักษา พัฒนา ส่งเสริม และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดูจะครอบคลุมทุกมิติ แต่ยังไม่สำเร็จ เพราะ............................ในความคิดเห็นของ.อจ. คิดว่าอะไรค่ะ    

สำหรับเรื่องงาน หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บุคลทั่วไป จะแสวงหาความรู้ในองค์กรมาเผยแพร่ต่อไปนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ