เด็ก ป1

ลิ
สวัสดีค่ะ ครู ป 1 ไม่ทราบสอนอยู่โรงเรียนอะไรคะ เด็กดื้อไหมคะ คนถามลิคะ นักเรียน ม 3 ดื้อ ดัจัง สอนเหนื่อดี
คำตอบ
not yet answered
ครู ป.1

เข้าบันทึก"หน้าใสใจสว่าง" เรื่อง"งานเข้า" จะเห็นชื่อโรงเรียนค่ะ