ฝนตก

ถ้าวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักจะทำอย่างไร
คำตอบ
not yet answered
ปริมปราง

นอนพักผ่อนให้สบาย ไม่ต้องไปทำงาน