การสอบ

ตารางสอบออกเรียบร้อยหรือยังคะ
คำตอบ
not yet answered
ครูอ้อย

เป็นการอบรมซ่อมเสริมผู้ที่สอบไม่ผ่านการอบรม