ยินดีมากที่เข้ามาเยี่ยม

อาจารย์ เขียนบล๊อกหรือเปล่า งานวันนั้นสนุกกันมากๆ นานพวกเราชาวโรงพยาบาลได้มีงานนื่นเริงกัน
คำตอบ