คำนิยามอิสลามศึกษา

ไอดา
อยากทราบคำนิยามของอิสลามศึกษาค่ะ
คำตอบ

มีคนให้คำนิยามไว้ค่อนข้างเยอะครับ และก็ต่างมุมมองกันด้วย ผมเคยเขียนไว้ แต่จำไม่ได้ว่าไฟล์นั่นอยู่ไหน (ซึ่งจะค่อนข้างละเอียดด้วย) เอาเป็นว่าา ผมสรุปไว้อย่างง่ายๆ อย่างนี้ครับว่า มีสองมุมมองหลักคือ มุมของมุสลิมเอง และมุมของคนต่างศาสนา

มุมแรกก่อนเลย มุสลิมให้คำนิยามในกรอบแนวคิดที่ว่า เป็นการศึกษาว่าด้วยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามครับ เป็นการเรียนรู้เรื่องของศาสนา เพื่อให้เข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติตนและการเผยแพร่ 

ส่วนมุมมองของต่างศาสนา ก็จะมองว่า เป็นการศึกษาหรือเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

อาจจะต้องคิดต่อนะครับว่า สองกลุ่มนี้ต่างกันตรงไหน