นำเทคนิคการสอนของครูไปใช้ได้ผลดีค่ะ

ครูต่าย
หนูได้นำเทคนิคการสอน เกมและแบบฝึกต่างๆของคุณครูภาทิพ ไปใช้ค่ะ แล้วนักเรียนให้การตอบรับและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมากค่ะ แต่จะมีนักเรียนบางคนนะคะ เขาไม่สนใจเลย จะทำอย่างไรดี่ค่ะ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชายประมาณ 5 คนค่ะ จนหนูอยากจะตัดหางปล่อยวัดมากเลยค่ะ เขาไม่ให้ความร่วมมือแล้วยังเรียกร้องความสนใจโดยการส่งเสียง ร้องเพลง เคาะโต๊ะ หนูจะมีเทคนิคในการสยบนักเรียนพวกนี้อย่างไรดีค่ะ
คำตอบ
  •   นี่คือปัญหาในห้องเรียนปัจจุบัน  ของหนูยังดีนะคะมีเพียง ๕ คน  บางที่ มีเกือบทั้งห้อง   ฝากมาทั้งห้อง  ก็ไม่เรียนทั้งห้อง    คำแนะนำที่ ๑ ทำใจก่อนค่ะ
  •   ของครูภาทิพ  เองปีนี้เจอประเภทที่คุยตลอดเวลา  เมื่อไรอธิบายจะคุย  จะถาม จะเล่น   ปากก็สอนไป  ไม้เรียวก็ต้องถือคอยเคาะโต๊ะเตือนให้ฟัง   แต่โชคดีที่ก่อนสอบ  เขามาติดตามงาน ของานเพิ่ม  ขอทำงานส่ง
  • ที่ครูภาทิพ ทำคือ

           ๑. ย้อนไปหาของเก่า  ไม้เรียวเล็กๆ  ตีมือพอเจ็บ  ตีก้นพอเจ็บ  ครูต้องเดินถึงตัวเด็กบ่อยๆ  ห้ามนั่ง   อ่านไป  อธิบายไป ถามไป  จี้ตัวเด็กที่มีปัญหานั่นล่ะค่ะ

           ๒. เรียกกลุ่มนี้มาอยู่ใกล้ครู  ไม่ให้นั่งปนในกลุ่มเพื่อน   นั่งหน้าห้องก็ได้ ให้ใกล้ครูที่สุด   หากเขาอ่อนให้งานง่ายและน้อยกว่ากลุ่มอื่น  เพื่อให้เขาประสบผลสำเร็จ

           ๓. แยกที่นั่งไปนั่งคนละที่กัน   ให้เพื่อนคนอื่นๆ ที่ดูว่าเป็นที่เกรงใจคอยดูแลช่วยเหลือและตักเตือน

           ๔. ให้ความรักและสร้างความเข้าใจ  ให้เขารู้ว่าสิ่งที่ครูพยายามทำทุกอย่างในห้องเรียนนั้น เพราะรักและหวังดีต่อเขา   ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเข้าใจง่ายเพียงแต่มีความซุกซนเท่านั้น