สอบถามเรื่องการปลูกผักหวาน

อนุลักษณ์ หลวงสนาม
1.อยากทราบช่วงเวลา(เดือน)ที่เหมาะสมในการปลูกผักหวาน 2.ในการปลูกนั้นใช้ต้นกล้าจากเมล็ดปลูกกับการใช้กิ่งตอนอันไหนดีกว่ากัน 3.ที่แวงใหญ่มีกิ่งตอนผักหวานป่าจำหน่ายไหมครับ กรุณาตอบด่วนด้วยครับอยากทราบมากเลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบ