นักเรียน

ฉัตรชัย แสงปัญญา
นักเรียนทั้งหมดมีกี่คน อาจารย์เหลือกี่คน ออกเท่าไร ย้ายเข้ากี่ท่านครับ
คำตอบ