สงสัย

สุมล
อยากทราบว่าท่านอาจารย์ได้รับใบงานที่ส่งให้ทั้ง 4 ใบงานหรือยังคะ ขอความกรุณาอาจารย์ตอบกลับสักนิด จะได้ไม่กังวล ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ