กล้วยไม้

ทวีศักดิ์
กระผมเป็นสมาชิกใหม่ชอบกล้วยไม้มากๆ ผมมีประมาณตอนนี้ 30 ต้นมีทั้งแวนด้า หวาย แคลลียา และอื่นๆ มีทั้งต้นที่เล็กๆและต้นโตเคยออกดอกแล้ว กระผมอยากทราบว่าจะต้องดูแลรักษาอย่างไรครับและใช้ปุ๋ยสำหรับต้นเล็กและต้นที่โตแล้วว่าจะใช้สูตรอะไรครับบอกยี่ห้อปุ๋ยได้ยิ่งดีครับ ขอขอบคุณมากครับ
คำตอบ

สวัสดีครับ

ก่อนอื่นขอให้จัดแยกไม้ต้นเล็กและต้นโตแยกออกจากกันเพราะจะง่ายต่อการให้น้ำให้ปุ๋ยครับจริง ๆ แล้วพวกหวายต้องการความเข้มข้นของปุ๋ยค่อนข้างสูงกว่าแวนด้าและแคทลียาครับ แต่เพื่อความสะดวกก็ให้ปุ๋ยเหมือนกันก็ได้ครับ  ก่อนอื่นต้องดูเรื่องของแสงครับ ต้นโตต้องการแสงมากหน่อย ประมาณ 40-50 % ส่วนต้นเล็กต้องการแสงประมาณ 20-30 % เพื่อให้แตกหน่อได้เร็วขึ้นครับ  กล้วยไม้ต้องการความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ ปุ๋ยกล้วยไม้นิยมใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ มีเนื้อปุ๋ยรวมมากกว่า 50  เช่น 20-20-20 รวมกันได้ 60 ครับ วิธีการให้ปุ๋ยโดยทั่วไปจะมีปุ๋ยให้เลือก 4 - 5 สูตรครับ

สูตรตัวหน้าสูง เช่น 30-10-10 ใช้กับไม้เล็กหรือไม้ที่พึ่งแยกปลูก ทำให้แตกหน่อหรือใบได้ดี

สูตรตัวกลางสูง เช่น 10-52-17 ใช้สำหรับเร่งดอกในกล้วยไม้ที่โตพร้อมออกดอก แต่ถ้าเป็นกล้วยไม้เล็กจะช่วยให้รากเจริญได้ดีขึ้น บางครั้งในช่วงการย้ายปลูกใหม่ ๆ ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ผสมร่วมกับยาเร่งรากเพื่อช่วยให้รากเจริญได้ดีขึ้น เมื่อรากเจริญดีแล้วให้หยุดใช้ ใช้เร่งหน่อแทนครับ (ตัวหน้าสูง)

สูตรตัวหลังสูง เช่น 10-20-30 ใช้สำหรับเร่งสีของดอกให้สีเข้มขึ้น ช่อดอกใหญ่และยาวขึ้น มีจำนวนดอกมากขึ้น และดอกมีขนาดใหญ่ขึ้น นิยมให้หลังจากที่กล้วยไม้เริ่มแทงช่อดอกออกมา และหยุดเมื่อกล้วยไม้เริ่มแจกดอก

สูตรเสมอ เช่น 20-20-20 , 21-21-21 ใช้สำหรับบำรุงทั่วไป นิยมใช้สลับกับปุ๋ยสูตรอื่น ๆ เพื่อป้องกันการได้รับธาตุอาหารบางตัวสูงเกินไป วิธีใช้ ให้ 20-20-20 สลับกับ 30-10-10 อาทิตย์ละครั้ง  เป็นต้น

วิธีการให้ปุ๋ยโดยคราว ๆ จะให้จาง ๆ ประมาณ 7-10 วันครั้ง ครับ คือประมาณ 1-2 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร

ส่วนยี่ห้อปุ๋ยสามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบครับ โดยดูจากรายละเอียดข้างต้น บางยีห้อถูก บางยีห้อแพง  บางครั้งใช้อาหารเสริมช่วยเสริมการให้ปุ๋ยก็ได้ครับ