สอบถามค่ะ

เป็นข้อสงสัยแบบครูภาษาไทยค่ะ ติดใจชื่อๆ นี้มาก เพราะไม่เคยเห็นใครใช้มาก่อน ชื่อ กฤตติติณห์ หมายความว่า เกียรติยศที่มั่นคง หรือ อำนาจที่เข้มแข็ง ค่ะ เพราะถ้าแยกคำแล้ว คำว่า กฤติ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ เสน่หา มนตรา และ คำว่า ติณห์ หมายถึง กล้าแข็ง แหลมคม ขอบคุณค่ะ
คำตอบ