ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน

เเพงดา
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน
คำตอบ