รู้สึกเห็นใจ

jack
เมื่อได้อ่านที่น้องๆได้เขียนในfacebookแล้วก็เข้าใจ สภาพปัญหาต่างๆ คือคิดว่าปัญหาstatelessในแต่ละคนมีปัจจัยต่างกัน พื้นฐานไม่เหมือนกัน ขออวยพรให้น้องได้รับสิ่งดีในอนาคต อยากให้เรียกร้องโดยเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมว่ารัฐเองก็คงเข้าใจ ต่างก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นในต่างประเทศก็จะมีระดับ ให้โอกาสตั้งแต่ทางสังคม เศรษฐกิจ จนไปถึงการเมืองเมื่อตัวเองย้อนไปอดีตก็คงมีความฝันเหมือนๆน้องนั้นแหละ เห็นใจน้องๆเมื่อพูดถึงการทำงาน อีกอย่าง ผมว่าเมื่อพูดเรื่องเด็กก็ควรดูแล ได้นอกเหนือจากการพูดเรื่องสัญชาติ น่าจะมีกองทุนบางอย่าง การให้การศึกษา การที่ฝรั่งพูดถึงพูดอีกประเทศก็สามารถรับฟังได้แต่ผมว่าประเทศต่างกัน ภูมิประเทศต่างกัน อีกเรื่องครับเห็นการทำงานของอาจารย์ทางเหนือ ก็อยากให้เขาพูดภาษาไทยได้ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย สุดท้ายขอให้น้องๆอย่าเครียดมากเป็นกำลังใจให้ครับ
คำตอบ

ขอบใจสำหรับความเข้าใจในปัญหา แค่นี้ ก็มีค่าพอที่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ค่ะ