สอบถามบันทึกล่าสุด

บันทึกล่าสุดของธรรมฐิตหลายบันทึกแล้วไม่แสดงในหน้าประวัติ ยังไง..มะปรางเปรี้ยว..ช่วยตรวจสอบให้หน่อยก็แล้วกัน.. สาธุๆๆ
คำตอบ
not yet answered
มะปรางเปรี้ยว

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ

จากการตรวจสอบ หนูเห็นรายการบันทึกhttp://gotoknow.org/blog/12121200/299119 นี้ แสดงเป็นบันทึกล่าสุด

รบกวนสอบถามพระอาจารย์เพิ่มเติมว่า บันทึกนี้ใช่บันทึกที่พระอาจารย์แจ้งมาว่าไม่แสดงหรือไม่ค่ะ