สอบ กพ ประจำปี 2552 ภาค 2

หนึงจ้า
สอบ กพ ประจำปี 2552 ภาค 2 จะมีขึ้นตอนนัยครับปม ช่วยส่งข่าวหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะ
คำตอบ