การสร้างรูปทรงกลม

ขอถาม อาจารย์ เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างรูปทรงกลมด้วยโปรแกรม GSP ขอบพระคุณครับ
คำตอบ
not yet answered
นายเสรี สุขโยธิน

ผมได้สร้างไว้แล้วน่าจะอยู่ที่หัวข้อ ตัวอย่างผลงานที่ผมสร้างขึ้น กับหัวข้อ ถามตอบปัญหาgsp